Спроси библиотекаря → Вопрос № 5896

Исәнмесез! Бүгенге көндә киң кулланышта булган гарәп язу тәрләре

Категория: Языкознание Статус: Готов

Ответ

Исәнмесез!

Безнең фондларда булган түбәндәге басмалардан сез соравыгызга җавап таба алырсыз:

  • 1653223-Т - нк; 1653224-Т - нк; 1653225-Т – нк Абдуллина, Равия. Алфавитка бәйле орфография һәм орфоэпия мәсьәләләре: монография. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2006. – 284б.
  • 1767170-Т - нк; 1767171-Т - нк; 1767172-Т - нк Иске татар теле: университет татар филологиясе бүлегендә укучы студентлар өчен программа / Казан дәүләт университеты ; төз. Л. К. Тазиева , мөх-р Ф. М. Хисамова. – Казан, 1987. – 15 б.
  • 1589327-Т - рф; 1470750-Т - нк; 33417 - нк; 36368 – нк Ишмөхәммәтев Г. Гарәп графикасы нигезендә татарча әлифба / Г. Ишмөхәммәтев; КДУ, Татар теле кафедрасы. – Казан: Казан ун-ты, 1961. – 34 б.
  • 1708966-Т - нк; 1708967-Т - нк; 1708968-Т - нк Миңнуллин Җ. С. Иске татар язуы: уку-укыту кулланмасы / Җ. С. Миңнуллин, Э. К. Сәлахова. – Казан: "Яз" нәшрияты, 2014. – 215 б.
  • 1522723-ИТ - рф Рәхим Г. Беренче тюркология корылтае һәм аның тикшергән мәсьәләләре. – Казан: ТХМК, 1926. – 95б
  • 1766993-Т - нк; 1766994-Т - нк; 1766995-Т - нк Сабыр, Әхмәд( хәзрәт). Иске татар имлясы буенча дәреслек / Әхмәд хәзрәт Сабыр. – 3-нче басма. – Казан: Иман, 2018. – 88 б.
  • 1687538-Т - нк; 1687539-Т - нк Сабыр, Әхмәд. Мәдрәсәдә шәригать бүлегендә укучы шәкертләр өчен иске татар имлясы буенча дәреслек / Казан югары мөселман "Мөхәммәдия" мәдрәсәсе. – Казан: Иман, 2001/1423. – 72 б.
  • 1567186-С - рф Язбердиев А. Арап графикасында  нешир эдилен тyркменче китаплар / Туркменистан ССР Ылымлар академиясы. – Ашгабат: Ылым, 1981. – 248с.: илл. – Ат гөркезиҗиси:с.243-246. – Автограф. – : 2м,35к,

 Тулырак җавап өчен КФУ каршындагы Гарәп теле үзәгенә мөрәҗәгать итегез.

За более полным  ответом обратитесь в Центр арабского языка при КФУ:

Сайт: https://kpfu.ru/arc  

Тел.: 8 917 399 58 24

Электрон адресы: Arabic_centre@mail.ru; gilyaeva_a@mail.ru

Версия для печати