Религия. Атеизм

4161

Добрый день! Есть ли у вас книги мусульманских-татарский имён? Если есть, предоставляете ли вы возможность забрать с собой на день и на следующий принести. Или только в библиотеке можно посмотреть?

Религия. Атеизм

Здравствуйте!

Книги по вашей теме есть в отделе татарской и краеведческой литературы: ул.Кремлевская, 33; тел.292-70-35. Книги можно взять на платный абонемент (при наличии у вас постоянной казанской прописки). При себе нужно иметь паспорт.

81.2тат;  В 97  1690394-Т – нк  Вәлиева М. Татар хатын-кыз исемнәре: тарихи лингвистик анализ / М. З. Вәлиева; ТР ФА, Г. Ибраһимов исем.ТӘСИ ; фәнни мөхәррир Г. Ф. Саттаров. – Казан, 2011. – 259 б.

81.2тат;  С23  64840 - нк;  Саттаров Г. Исемең матур,кемнәр куйган? / Гомәр Саттаров. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1989. – 254, [3] б.

4(с)тат;  С23  57175 - нк;  Саттаров Г.Ф. Татар исемнәре сүзлеге / Г. Ф. Саттаров; [ред., кереш сүз язучы М. З. Зәкиев]. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1981. – 256 б. – Сүзлектә 10 меңгә якын сүз.

81.2тат-4;  Т23  1642380-Т - нк;   Татарско-русский словарь личных имен и фамилий = Татарча-русча кеше исемнәре һәм фамилияләр сүзлеге: ок. 7000 единиц / авт.-сост.: Г.Ф. Саттаров и др.; редкол.: К.М. Миннуллин и др. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2006. – 371, [4] с.: табл. – Библиогр.: с. 373 (11 назв.).

 В Интернете представлены сайты:

Татарские имена - Татар исемнәре

ТАТАР ИСЕМНӘРЕ (Татарские Имена) — Милләттәшләр
Татарские
 имена


подробнее
4140

1)Гарэп язуы таралуы 2) Анын моселман халыкларынын мэдэниятенэ тээсире 3)Ислам диненен таралуы турында язар очен нинди мэүлумат(китаплар исемле) кирэк булыр, кинэш итэ алмассызмы икэн?

Религия. Атеизм

Хәерле көн!

Китаплар татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә бар (Кремль ур.,33; тел.:292-70-35), Газеталар һәм журналлар –вакытлы матбугат бүлегендә сакаланалар (К.Маркс ур., 36, тел.: (843) 292-54-10):

 

1. 86.38;  И80 72165-Т – нк Ислам: Белешмә-сүзлек / Төз.З.Шәфигый. – 3-нче басма,төз.һ.тулыл. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1993. – 192б. – Библиогр.Б.186-191/Төз.:Р.Үтәбай-КәримиГ.Мифтахетдинова.

2. 86.38 Б 47 Бигиев М. Гарәп әдәбияты һәм ислам фәннәре : М.Бигиевның 1908 ел.чыккан «Әдәбият гарәбия илә голүм исламия» исм. әс. хәзерге татар тел. тәрҗ. / А.Хайретдин тәрҗ. - Казан : Иман, 2000. - 128б.

3. 81.2гарәп Х 33 1729189-Т-нк  Харисова Г.   Гарәп теле грамматикасы. Коръәнне аңлап укыйбыз : [дәреслек] / Г. Харисова; [корректор Л. Низамова ; гарәп текстының радакторы Ю. Куряев]. - Казан, 2016. - 319 б.

4. 86.38. Һ85  1701257-Т-нк   Һәфтияк шәриф: Коръәннең еш куллана торган сүрәләре, аларның укылышы һәм мәгънәләре / [аять һәм сүрәләрнең гарәпче язылышы, әйтелеше (транскрипция) мөхәррире - Җ. В. Фазлыев]. - Төзәтелгән һәм тулыландырылган басма. - Яр Чаллы : "Ислам нуры" , 1434/2012. - 152 б.

 5. 86.38;  И80  67934 - нк; 68209- - нк; 68210 - X Ислам дине: Кит.нигез итеп Габдрахман Ибне Әш-Шәех Зәйнулла Рәсүли әсәре алынган. – Казан: Фобос, 1991. – 31б.

 6. 86.38;  И80 1731107-Т - нк; 1731108-Т - нк; 1731109-Т – нк Ислам дине нигезләре / Үзәкләшкән дини оешма - ТР мөселманнары Диния нәзарәте, Ислам мәдәнияте, фән һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды. – Казан: «Хозур» - «Тынычлык» нәшрият йорты, 2017. – 607 б.

 7. 86.38;  1641771-Т - нк; Фәхреддин Р. Гакыйдә. Ислам дине. Әдәп вә әхлак дәресләре / [кереш сүз язучы Ә.Хәйри]. – Казан: Рухи Мәгърифәт Акад., 2006. – 112б.

8. 86.38;   1666173-Т - нк; 1666174-Т – кх  Фәхреддин Р. Ислам дине – нинди дин?. – Төзәт.һ.тулыл.икенче басма. – Казан: Сүз, 2009. – 150б.

9. 86.38;  Ш97 1720401-Т - нк;  Шәяхмәтова Г. Ислам дине бәхетле яшәргә юл ача / Г. Шәяхмәтова. – Икенче тулыландырылган басма. – Казан: Иман, 2015. – 32 б.

 10. 66.5;  А12  1527580-Т - нк;  Абдуллин Я.Г. Милләт язмышы: Уйланулар / Я.Г. Абдуллин; Татарстан Фәннәр академиясе, Тарих институты ; мөх.: Ф. Солтанов. – Казан: Фән, 1999. – 317 б.: портр. б-н. – Библиогр.бүл.эчендә күрс. – Авт.тур.белешмә:Б.310-311

11. 66.5;  Б86 1541275-Т - нк; Бәйрәмова Ф. Заман. Милләт. Кеше: Ф.-популяр язмалар. – Казан: Аяз, 2000. – 296б. – Библиогр.:Б.285-286. – Авт.турында белешмә:Б.287-292.

12. 86.38;  Г18 1508966-Т - нк;  Галиева С. Мөселманча тәрбия нигезләре. – Казан: Дом печати, 1998. – 142б.

 13. 86;  Т23 1562325-Т - X; Татарстан Республикасы: вөҗдан иреге һәм дини берләшмәләр: Белешмә-сүзл. / ТР М-лар Каб.каршындагы Диннәр эшләре сов.;Проф.Р.Ә.Нәбиев ред. – Казан: АРТ-кафе, 2001. – 394б. – ("Мәдәният, дин һ.җәмгыять" сер.; Чыг.8). – Информ.о сотрудниках Сов.по делам религий при Каб.м-в РТ:с.328.

14. Мәрдәнов Р.  «....Мөселманлардин дога өмид өчен»: [Республикабызның Мамадыш районы җирлегендә гарәп язулы борынгы кабер ташлары турында] / Р. Мәрдәнов, И. Һадиев // Чын Мирас. – 2013. – № 7. – Б.26-35.

15. Асылгәрәев Ш.Н. Гарәп хәрефле язуыбыз имлясы турында зыялылар сүзе: татар теле тур. // Фән һәм тел=Наука и язык. – 2012. – № 1-2. – Б.37-41

16. Газиз Р.Табигыйме яки табигый булырга тиеш түгелме?: [гарәп имлясенә нигезләнгән татар орфографиясе тур. 1926 елда «Мәгариф» журналында басылган басылган мәкалә] // Фәнни Татарстан. – 2014. – № 3. – Б. 154-157

17. Нәккаш Н. «Илһамны Корьәннән алам»: [Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссам, гарәп язуы белгече белән әңгәмә]  // Татарстан. – 2013. – № 9. – Б.56-58

18. Фәизова Р. Гарәп каллиграфиясе – үзе бер могҗиза: [Гарәп каллиграфиясе тур.]  // Шәһри Казан. – 2010. – 24 июнь. – Б.8

 

ТР Милли китапханәсенең  Электронный каталог  китапханәдә булган бүтән китапларны сайлы аласыз  (рус һәм татар тел). Китаплар – басма вариантта, электрон вариантлары юк.


подробнее
3729

Здравствуйте! Подскажите пжл литературу, которая может быть полезна при написании курсовой на тему: "Татарские богословы о благоприятном воздействии молитвы"

Религия. Атеизм

Здарвствуйте!

Советуем Вам начать работу со следующих изданий:

 1. К 86.38; Ш15 1667579-Л - нк; Шагавиев Д.А. Татарская богословско-философская мысль (XIX-нач. ХХ вв. / Рос.Ислам.ун-т Д.А. Шагавиев. – Казань, 2008. – 167с. – Библиогр.:с.141-149.
 2. Давлетшин Г.М. Ислам и мусульманская культура в истории татарского народа: учебное пособие / Г. М. Давлетшин; Казан. федерал. ун-т, Ин-т филологии и искусств. – Казань: [Казанский университет], 2013
 3. К 83.3(2=Тата);  З17 1526888-Л-X;  Зайнуллин Д.Г. Во имя Аллаха...: Татар. богослов. литература XVIII-нач.ХХ веков и ее языковые особенности. – Казань: Магариф, 1999. – 238с.
 4. 86.38; К18 1681245-Л - рф; 1681246-Л - нк;  Камали З. Философия ислама: в 2 т. / З. Камали. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2010. – (Антология татарской богословской мысли). – Т. 1, ч. 1:  Философия вероубеждения. – 2010. – 319 с.: портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 5. Камали З. Философия ислама: в 2 т. / З. Камали. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2010. – (Антология татарской богословской мысли).
 6. К 86.38; М25 1660795-Л - нк; Марджани  Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи (Китаб ал-Хикма ал-балига ал-джаниййа фи шарх ал-'акаид ал-ханафиййа) / Ш. Марджани; предисл. и пер. с араб. Д. Шагавиева. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2008. – 478, [1] с. – (Антология татарской богословской мысли). – Библиогр.: с. 435-443 и в подстроч. примеч. – В прил.: Символ веры ан-насафи ('Акаид ан-Насафи) / Наджм ад-дин Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ан-Насафи.
 7. К 87.3(2);  Т33  1702131-Л - нк; Теоретическое наследие казанской научной, философской, богословской мысли в европейском и российском измерениях: сборник статей международной научной конференции, 20 октября 2011 г. / АН РТ [и др.]; [науч. ред.: М. Д. Щелкунов, В. А. Киносьян, О. Ю. Порошенко]. – Казань, 2012. – 151 с. – Библиогр. в конце ст.
 8. К 87.3(2);  Т33 1695546-Л – нк; Теоретическое наследие казанской научной, философской, богословской мысли в контексте мировоззренческого диалога: сборник статей всероссийских научных семинаров, [Казань], 12-13 ноября 2009г. / Академия наук РТ [и др.]; [науч. ред.: М. Д. Щелкунов, В. А. Киносьян, О. Ю. Порошенко]. – Казань, 2010. – 191 с. – Библиогр. в конце ст.
 9. К 86.38;  У86 1646667-Л-X;  Утыз-Имяни ал-Булгари  Г. Избранное. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. – 317с. – (Антология татарской богословской мысли). – Содерж.:Трактат о выделке кож; Жемчужины разъяснения; Спасение погибающих; Наставительный трактат; Трактат о закате; Острый меч; Подарок любимым о правильном чтении книги Господа; Порицание чаепития; Трактат о важном: текст парал.:рус .и араб. яз.
 10. 86.38; Б34 1648253-Л-Х Баязитов А. Избранные труды. – Казань: Милли китап, 2007. – 193с.
 11. К 86.38;  К93; 1622598-Л - X;  ал-Курсави Абу-н-Наср. Наставление людей на путь истины (ал-Иршад ли-л`ибад) / А.ал-Курсави; сост. и пер. с араб. Г.Идиятуллиной; науч. ред. А.Муминов. – Казань: Татар.кн.изд-во, 2005. – 235с.,34л.факс. – (Антология татарской богословской мысли). – Библиогр.:с.197-204.
 12. 86.38; Х15 1482335-И – X Абу Хазифа Ибрагим. Свойства молитвы Пророка. – Танта, 1990. – 31 с. – на араб. Яз.
 13. 86.38; З-38 1687691-Л – кх Аз-захим Абдель`азиз. Исцеление от болезней с помощью Корана и сунны / Абдель азиз Аз-захим; пер. И. Зиннатулла ; подгот. к изд. И. Зиннатулла. – Казань: Иман, 2000/1421. – 35 с.
 14. 86.38; Г14 1618834-Л - кх; Гайнутдин, Равиль( муфтий). В молитве спасение / Духов.упр.мусульман центр.-европ.региона России. – М.: Мир, 2003. – 93с.
 15. 86.38; М91  1687625-Л - кх; 1687626-Л – кх Муратов М. С.( врач-психиатр). Психотерапия в намазе: молитва мусульман в свете соврем. науки / М. С. Муратов. – Казань: Иман, 1425/2004. – 28 с.
 16. 86.38; М91 1576756-Л – кх Мусин М.Ф. Коран и сунна: Защита и исцеление от колдовства,порчи и сглаза / Отв.ред.и авт.сер.М.Ф.Мусин. – 1-е изд. – Казань: Фолиант, 2002. – 158с. – (Незримый мир).
 17. К 86.38; Я11 1496566-Л- кх;  Я знаю одно чудо...: коранические и мусульманские мотивы: аргументы и факты / авт.-сост. Ягсуф Шафиков; ред. Равиль Рахмани; худож. Ильдус Азимов. – Казань: Кайбла, 1997. – 191 с.
 18. 86.38; С14 1695634-Л - кх; ас-Садхан, Абдуллах ибн-Мухаммад ибн`-Абдуррахман. Рукийа. Исцеление кораном и молитвами / А. и.-М. и.-А. ас-Садхан; пер. с араб.: А. К. Ташматов, Р. Ф. Иззетов. – Казань, 2012. – 48 с.
 19. 86.38 Д 25 1668931-Л-X 1668932-Л-нк Девбаш Ф. Татарские молитвы. - Казань : Школа, 2009. - 135с. - Библиогр.:с.132-133.

В фонде библиотеке на эту тему представлена информация не только на русском, но и на татарском языке.

Вы можете самостоятельно провести поиск интересующей литературы по каталогу нашей библиотеки  : Электронный каталог


подробнее
3707

Скажите, пожалуйста, как онлайн прочитать книгу Иорданова М. "Сакральные тайны ислама"

Религия. Атеизм

Здравствуйте!

Книга есть в фонде нашей библиотеки только в печатном варианте, электронной версии нет:

86.38 И 75 1636298-Л-рф  Иорданов М. Сакральные тайны ислама. - М. : Изд.Быстров, 2006. - 415с. - (Оккультная власть).

 

Электронная версия этой книги широко представлена в Интернете.


подробнее
3508

I am trying to get a copy of the Нурнамә text. Please can you let me know how I can obtain scans of the various versions of these materials? Thanks!

Религия. Атеизм

In funds of our library there is a book you asked. Unfortunately, it isn't digitized. You can order this book on the website of publishing house “Iman”:

Web-sait: http:// musliman.ru/

Address: 420033, Kazan, Batyrshina Str., 17, apt. 107

E-mail: garifnk@gmail.com


подробнее
3453

Здравствуйте,меня интересует Справочная книга Казанской епархии за 1909г -есть ли она в электронном виде на сайте, или только в читальном зале библиотеки?

Религия. Атеизм

Здравствуйте!

К сожалению, в фондах нашей библиотеки нет запрашиваемой Вами книги: ни печатного, ни электронного варианта.


Справочная книга Казанской епархии 1909 года представлена в каталоге Российской национальной библиотеки:
Справочная книга Казанской епархии. - Казань : Казан. духов. консистория, 1909. - 798, XXIX с. ; 23 см Шифр хранения: 38.77.4.133 Доступно в Русский книжный фонд (Садовая) (38.77.4.133 ) и других местах хранения.


В отделе татарской и краеведческой литературы есть издание:
К 86.37 Б74 Ф 1689938 Богословский Георгий Константинович. Справочная книга для Казанской епархии : [сведения о церквях, приходах, прихожанах, средствах содержания епархии, крат. ист. сведения о монастырях, учеб. заведениях] / Г. К. Богословский .— Репр. изд. 1900 г. — СПб. : Альфарет, 2011 .— 644 с. — Печатается по изд.: Богословскiй Г. К. Справочная книга для Казанской епрахiи. - Казань: Типо-литографiя Император. ун-та, 1900. - 636 с.

Данное издание есть также в наличии в РНБ - Шифр хранения: 37.10.5.32


подробнее
3360

Здрастьвуйте. Я из Узбекистана. я тоже работаю библиотеке. Я хочу свами устанавит связь

Религия. Атеизм

Здравствуйте!

Всю информацию о работе, структуре и истории библиотеки вы можете найти на страницах библиотечного сайта: http://kitaphane.tatarstan.ru. Там же вы найдете контактную информацию тех отделов, работа которых вас интересует.


подробнее
3308

Здравствуйте, у Вас есть в наличии книга "Картины из жизни сподвижниц пророка" автора ас-Сухайбани А.А.

Религия. Атеизм

Добрый день, Алина Викторовна!

В фонде нашей библиотеки запрашиваемой Вами книги нет.

 

подробнее
3043

Здравствуйте!не могли бы вы посоветовать мне источники и литературу по теме "Формирование (образование) Духовного управления Мусульман в РТ"

Религия. Атеизм

Добрый день, Энже Табрисовна!

Высылаем Вам список литературы о формировании Духовного управления мусульман Татарстан. Книги находятся в отделе татарской и краеведческой литературы (ул.Кремлевская, 33; тел.:292-70-35), газеты - в отделе периодической литературы (К.Маркса, 36; тел.: 292-54-10).

Более подробную информацию о развитии деятельности Духовного управления мусульман РТ за последние годы (2012-2015 гг. ) можно найти на сайте нашей библиотеки в разделе Электронный каталог (на татарском и на русском языках).

 

Мухаметшин, Рафик М. Ислам в общественно-политической жизни Татарстана в конце ХХ века. – Казань: Иман, 2000. – 161с. – Библиогр.в подстроч.прим.

Набиев, Ринат Ахметгалиевич. Ислам и государство: Культ.-ист.эволюция мусульм.религии на Европ.Востоке. – Казань: КГУ, 2002. – 244с. – (Культура,религия и о-во.Спец.вып.). – Библиогр.:с.235-242.

Государственно-конфессиональные отношения в современном Татарстане / Совет по делам религий при Каб.Министров РТ. - Казань, 2003. - 224c. - (Серия "Культура, религия и общество"/под общ.ред.Р.А.Набиева ; Вып.11).

Татарская энциклопедия : В 5 т. / гл. ред. М. Х. Хасанов. - Казань : Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005

    Т.2 :  Г - Й. - 2005. - 656 с. – Духовное управление мусульман РТ.

Возрождение Ислама в республике = Республикада Ислам яңарышы: буклет / Духов.упр. мусульман РТ. – Казан: ДУМ РТ, 2010. – 23 б. – Текст: татар. и рус. яз.

Документальные материалы о деятельности Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан в период с 14.02.1998 г. по 14.02.1999 г., [N1] / [сост.В.Якупов,М.Архипов]. – Казань, 1999. – 76с.

Документальные материалы о деятельности руководства Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан в период с 14.02.1999 г. по 14.02.2000 г., N 2 / [сост.В.Якупов,М.Архипов]. – Казань, 2000. – 62с.  

 Документальные материалы о деятельности руководства Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан в период с 14.02.2000 г. по 14.02.2001 г., N 3 / [сост.В.Якупов,М.Архипов]. – Казань, 2001. – 88с.

Татарстан Җөмһүрияте Мөселманнары Диния Нәзарәтенең башкарган эшләре буенча хисабы. – Казан: Иман, Б.г. . – 2010 елда / хисапны төз. Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Габдрәшит хәзрәт Закиров. – 1432/2010. – 28 б.:

Татарстан җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте: Мәгъл. – Казан: Полиграфиздаткомб., 2002. – 17б. – Текст парал.:татар.,рус.

Якупов, Валиулла( хазрат). "Устав"ная литература Духовных управлений мусульман Татарстана - важный источник в изучении новейшей истории мусульманского сообщества Татарстана  / В. Якупов. – Казань: Иман, 1427/2006. – 90 с.

Якупов, Валиулла( хазрат). Деятельность ДУМ РТ в 2002 году / В. Якупов. – Казань: Иман, 1425/2005. – 81 с.

Мухамметшин, Р.  Татарстан:борьба за власть перед лицом государства: [Основные вехи деятельности Духовн.управлен.мусульман РТ (ДУМ РТ)] // Россия и мусульманский мир. – 1998. – N 5.-25-36.

Сайганова, С. Мусульмане решили жить дружно: [Первый Пленум Духовного Управления Мусульман РТ завершил объединение, начатое февр.съездом татарстанских мусульман] // Время и деньги. – 1998. – 21 марта. – С.1

 Татарстан җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте: Мәгъл. – Казан:             Полиграфиздаткомб., 2002. – 17б. – Текст парал.:татар.,рус.

 Галиулла хәзрәт Габдулла  "Киләчәгебез-югары белемле дини яшьләр кулында": [Җөмһүриятебез мөселманнарының Диния нәзәрәте рәисе,мөфти Габдулла хәзрәт Галиулла белән дин тур.әңгәмә] / Әңгәмәдәш Ю.Саглам. // Заман-Татарстан. – 1997. – 25 июль.-3 б.

Минһаҗ Р.  Корылтай карарына ышыкланып: 9 февр."Ш.Мәрҗани" мәчетендә Татарстан Диния нәзәрәте рәисе,мөфти Габдулла хәзрәт Галиулла матбугат җыелышы үткәрү тур. // Ватаным Татарстан. – 1995. – 15 февр.

 

 


подробнее
457

здравствуйте! возможно ли найти книгу "Мың бiр халистен лаухылар" (Тысяча и одна кристальные скрижали?). автор: Шалкуддин бин Хусаин (Шалкудин Хусаинов?), изданную в 1903 году в Казанском Университете? спасибо!

Религия. Атеизм

Уважаемый Ринат. К сожалению в фондах нашей библиотеки данная книга отсутствует. Можете обратиться в Научную библиотеку имени Лобачевского Казанского федерального университета. В их фондах это издание может быть есть.


подробнее
Наверх