Филологические науки

3711

Максимов Николай Валентинович турында мәгълүмәт?

Филологические науки

Н.В.Максимов турында:

1.Максимов Н.  Миндә бабам бунтарлыгы бар: [Казан дәүләт технология ун-ты укытучысы, галим белән әңгәмә] / Әңгәмәдәш М.Мартынова // Туганайлар. – 2006. – 14 дек.

2.Максимов Н.  Сөйләшә белү - ярты бәхет ул: [КФУдагы татар теле укыту кафедрасы доценты Николай Максимов б-н әң-мә] / Н. Максимов; әңгәмәдәш Р. Минһаҗ // Ватаным Татарстан. – 2015. – 17 апрель (№ 55). – Б.6

3.Максимов Н. Татар теле: теләк, ихтияҗ һәм чынбарлык: [Казан дәүләт технология ун-тының доценты Н.В.Максимов б-н югары уку йортларында татар телен һәм фәннәрне татар телендә укыту тур.әңгәмә] / Әңгәмәдәш А.Филиппов // Ватаным Татарстан. – 2002. – 8 июнь.

4.Максимов Н. Татар телендә укыту, татар теленә өйрәтү бүгенге көндә ничек тормышка ашырыла: [авт. Казан дәүләт технология ун-тетының ике телдә укыту үзәге директоры] // Фән һәм тел. – 2000. – N 1.-Б.74-75.

 

Китаплары, эшләре:

Максимов  Н.В. Урта мәктәптә татар теле укыту: кушма җөмлә синтаксисы:8-11 нче с-ф укытучылары өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 111б.

Максимов  Н.В. Татар теленнән кулланма (синтаксис), 3 кит. / Н.Максимов. – Казан: н.к., 2003. – 95б.

Максимов  Н.В. Татар теленнән тестлар: уку-укыту ярдәмлеге / Н.Максимов. – Казан: Мәгариф, 2002. – 157б.

Максимов  Н.В. Сөйләм калыпларына нигезләнеп, татар теленә өйрәтү технологиясе = Технология обучения татарскому языку на основе моделей речи / Н. В. Максимов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2015. – 255 б.

Максимов  Н.В. Синтаксиста серләр бар: башваткычлар, уеннар, тестлар. Укытучылар өчен ярдәмлек / Н. В. Максимов, З. В. Шәйхразиева. – Казан: Мәгариф, 2010. – 55 б.: рәс.

Максимов  Н.В. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү мәкт. 6 нчы с-фы өчен д-лек (татар балалары өчен) / Н. В. Максимов, М. З. Хәмидуллина. – Казан: Мәгариф, 2010. – 191 б.: рәс. б-н.

Максимов  Н.В. Татар теле дәресләре. 5 сыйныф: методик кулланма / Н. В. Максимов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2016. – 126, [2] б.

Максимов  Н.В. Татар теле. 7 сыйныф: татар телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы / Н. В. Максимов, Г. Ә. Нәбиуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2014. – 158, [1] б.: рәс. б-н.

Максимов Н.В. Гади җөмлә синтаксисы: 7-11 нче с-ф укытучылары өчен методик кул. – Казан: Школа, 2006. – 145б. – Библиогр.:б.143.

Максимов Н.В. Морфология һәм орфография буенча кулланмалар. – Казан: Таң-Заря, 1997. – 64б. – (Обучение.Воспитание.Образование).

Максимов Н.В. Рус мәктәпләрендә татар балаларына ана теле укыту: Укытучылар өчен методик кул.:6 с-ф. – Казан: Мәгариф, 1997. – 95б.

Максимов Н.В. Синтаксистан таблицалар һәм схемалар: укытучылар өчен методик ярдәмлек. – Казан: Школа, 2007. – 88б.

Максимов Н.В. Таблицалар һәм схемалар.Кушма җөмлә синтаксисы: укытучылар өчен методик ярдәмлек. – Казан: Школа, 2004. – 60б.

Максимов Н.В. Татар теле: Рус урта гомуми белем мәкт.6 нчы с-фында укучы татар балалары өчен д-лек. – Казан: Мәгариф, 1999. – 214б.

Максимов Н.В. Татар теленнән дидактик материаллар: татар урта гомуми белем бирү мәкт.8-11 нче с-флары:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 207б.

Максимов Н.В. Татар теленнән дидактик материаллар: Татар урта гомуми белем мәкт.5-7 нче с-флары:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 2000. – 176б.

Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: татар урта гомуми белем бирү мәкт.5-11нче с-флары өчен:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 159б.

Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем мәкт.5-11 нче с-лары өчен:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 1998. – 111б.

Максимов Н.В. Татар теленнән кулланма, Кит.1 нче: Фонетика / РФ мәгариф м-гы;КДТУ,Ике тел.укыту үзәге. – Казан, 2002. – 76б.

Максимов Н.В. Татар теленнән тестлар: уку-укыту ярдәмлеге. – Казан: Мәгариф, 2008. – 207б. – Әд.:б.206.

Максимов Н.В. Татар урта мәктәбендә синтаксик анализ: укытучылар өчен ярдәмлек. – Казан: Школа, 2007. – 34б.

Максимов Н.В. Урта мәктәптә татар теле укыту:Гади җөмлә синтаксисы: 7-11 с-ф укытучылары өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2008. – 111б. – Библиогр.:б.109.

Максимов Н.В. Урта мәктәптә татар теле укыту:Фонетика.Морфология: укытучылар өчен методик кул. – Казан: Мәгариф, 2004. – 159б. – Әд.:б.158.

Максимов Н.В. Әлифба белән ничек эшләргә?: Катнаш мәкт.1 нче кл.эшләүче татар теле укытучылары өчен метод.кулланма / Мәгариф хезмәткәрләренең белемен күтерү ин-ты. – Казан: Таң-Заря, 1997. – 92б.

Максимов  Н.В. Калькирование в татарском языке / Казан.гос.технол.ун-т,Учеб.-метод.центр по обучению на двуязыч.основе. – Казань: Казан.гос.технол.ун-т, 1999. – 166с.

***

Максимов Н.В. Телгә өйрәтү технологиясе: [татар теле] / Н.В. Максимов // Фәнни Татарстан. – 2014. – № 3. – Б. 106-112

Максимов Н.В. Әзер һәм хәзер сүзе: эчтәлек һәм форма: [татар теле] / Н.В. Максимов // Фәнни Татарстан. – 2014. – № 2. – Б.10-16

Максимов Н.  Г.Тукай шигырьләрендәге и хәрефенең укылыш үзенчәлеге // Татар теле лексикологиясе һәм лексикографиясе мәсьәләләре.II чыгарылыш. – 1996. – Б.136-139.

Максимов Н.Керәшен "бетерелергә тиеш"ле халык түгел: [Казан үзәк керәшен мәктәбе оешуга 150 ел] / Н. Максимов // Туганайлар=Родные мои. – 2014. – 27 март (№ 6). – Б.10

Максимов Н. Татар теле дә-фән...: Татар телен шәһәр мәктәпләрендә укыту проблемалары тур.конференция. // Шәһри Казан. – 1996. – 9 февр.

Максимов Н. Татар телендә югары белем бирәбезме?: [вузларда татарча укыту тур.] // Шәһри Казан. – 2003. – 15 нояб.

Максимов Н. Югары уку йортларында татар телендә укыту шартлары: [Казан дәүләт технология ун-ты мисалында] // Фән һәм тел. – 2001. – N 4.-Б.30-31.

Максимов Н. Өтернең дә хикмәте бар: [татар телендәге мәктәп дәреслекләре тур.] / Н. Максимов // Мәдәни җомга. – 2011. – 25 март (№ 12). – Б.16

 

Китаплар – татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә  (Кремль ур.,33; тел.:292-70-35) Kraev.Nbrt@tatar.ru;

газеталар һәм журналлар – вакытлы матбугат бүлегендә сакаланалар: тел.: (843) 292-54-10; (843) 292-80-54. E-Mail: Period.Nbrt@tatar.ru.


подробнее
3701

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли книги арабского писателя Ханны Мины или работы связанные с ним? Заранее благодарю

Филологические науки

Здравствуйте!

В наших фондах есть следующие издания автора:

 1. Мина, Ханна. Парус и буря : Роман / пер. с араб. Л. Медведко и В. Шагаля  [Предисл. К. Чугунова] ; [Ил.: А. Борисов]. - Москва : Прогресс, 1971. - 288 с. : ил
 2. Мина, Ханна. Парус и буря; Судьба моряка : Романы /пер. с араб.;  [Предисл. К. Чугунова]. - М. : Радуга, 1985. - 446 с.
 3. Непобежденное молчание : Рассказы сирийск. писателей : пер. с араб. / [Сост. и предисл. В. Шагаля]. - Москва : Худож. лит., 1977. - 302 с.

Для выявления литературы, вы также можете просмотреть диссертации по теме, например:

 1. Бутрос Атеф. Автобиографизм в творчестве Ханны Мины : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.06. - Москва, 1997. - 144 с.
 2. Нух, Мустафа Мухаммед. Эволюция героя в романистике Абд ас-Саляма аль-Уджейли и Ханны Мины : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.06. - Москва, 1988. - 148 с. : ил.
 3. Сайфеддин, Ахмад. Запад в сирийском романе : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.06.- Москва, 1992.- 23 с.: ил.
 4. Шараф Низар. Принципы сравнительного изучения литературы : на материале творчества М. Горького и Ханны Мины : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.08. - Москва, 1992. - 188 с.

С диссертациями вы можете ознакомиться в БД Российской государственной библиотеки, доступ к которой предоставляется нашим читателям в главном здании библиотеки на ул. Кремлевской (просмотр диссертаций бесплатный, распечатка- 3 руб. лист).

 


подробнее
3694

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста список литературы, которая поможет в написании курсовой по теме: "Средства выражения иронии в англоязычном художественном тексте." Надеюсь на скорый ответ, спасибо.

Филологические науки

Здравствуйте!

Для начала работы над темой, советуем изучить следующие издания:

 1. Вопросы английской контекстологии : Межвузовский сборник / ЛГУ ; Отв. ред. М. А. Кащеева. - Л.: Изд-во ЛГУ.

  650291-Л-ио  Вып.2. - 1985. - 174с.

  751204-Л-ио   Вып.3. - 1990. - 168с.

 1. 768816-Л-кх  Гюббенет, Ирина Владимировна    Основы филологической интерпритации литературно-художественного текста. - Москва : Издательство Московского университета, 1991. - 205 с. - Библиогр.: с. 203-204
 2. 723507-Л-ио  Кухаренко, Валерия Андреевна    Интерпретация текста. -  М. : Просвещение, 1988. - 192с.
 3. 565029-Л-ио  Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. - Л. : Просвещение, 1980. - 272c.
 4. 734688-Л – кх    Походня, София Ивановна. Языковые виды и средства реализации иронии / АН Украинской ССР, Кафедра иностранных языков. – Киев: Наукова думка, 1989. –  128 с. – Библиогр.: с.117-125.
 5. 341528--ио     Сборник научных трудов. - Вып.174 :  Лингвистические аспекты образности. - М. : МГПИИЯ им. М.Тореза, 1981. - 212с.
 6. 477091-Л-ио  Сошальская, Елена Георгиевна    Стилистический анализ. - M. : Высш.шк., 1976. - 156c.
 7. 675922-Л-ио  Чаковская, Мария Сергеевна    Текст как сообщение и воздействие : на материале англ. яз.: учеб. пособие для студентов пед.ин-тов по спец.иностр.яз. - М. : Высш шк., 1986. - 128с.

Обратите внимание, что во многих изданиях есть  прикнижные списки рекомендуемой литературы по теме (библиография)

Статьи:

 1. Звада Оксана Викторовна Ирония и парадокс как стилистические средства выражения морали в произведениях англоязычных авторов // Magister Dixit. 2013. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ironiya-i-paradoks-kak-stilisticheskie-sredstva-vyrazheniya-morali-v-proizvedeniyah-angloyazychnyh-avtorov (дата обращения: 15.03.2017).
 2. Заболотнева Оксана Леонидовна Лингвокогнитивные средства выражения иронии в художественном дискурсе (на примере произведений С. Ахерн) // Вестник ЧелГУ. 2013. №24 (315). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lingvokognitivnye-sredstva-vyrazheniya-ironii-v-hudozhestvennom-diskurse-na-primere-proizvedeniy-s-ahern (дата обращения: 15.03.2017).
 3. Козяйкина Анастасия Викторовна Лингвистические способы реализации иронии и сарказма в англоязычном художественном тексте // Огарёв-Online. 2014. №20 (34). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskie-sposoby-realizatsii-ironii-i-sarkazma-v-angloyazychnom-hudozhestvennom-tekste (дата обращения: 15.03.2017).
 4. Ликинова Ольга Александровна Виды иронии – насмешки и средства их выражения в звучащем англоязычном художественном тексте // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. №2-5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-ironii-nasmeshki-i-sredstva-ih-vyrazheniya-v-zvuchaschem-angloyazychnom-hudozhestvennom-tekste (дата обращения: 15.03.2017).
 5. Ликинова Ольга Александровна Ирония как пример языковой игры (на материале англоязычного звучащего текста) // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. №2-2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ironiya-kak-primer-yazykovoy-igry-na-materiale-angloyazychnogo-zvuchaschego-teksta (дата обращения: 15.03.2017).
 6. Петрова Ольга Геннадьевна Типы иронии в художественном тексте: концептуальная и контекстуальная ирония // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2011. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tipy-ironii-v-hudozhestvennom-tekste-kontseptualnaya-i-kontekstualnaya-ironiya (дата обращения: 15.03.2017).

подробнее
3383

Здравствуйте! На вашем сайте частично выложена книга Imlә syzlege [Электронный ресурс] / I. Rәmi ; kereş sys jazucь I. Rәmi .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 49.4 Mb) .— Qazan, 1928 .— 246 b. http://kitap.tatar.ru/dl/nbrt_tatarica_Inv_66346. Можно ли получить её полную электронную версию на эл. почту и какова будет цена заказа?

Филологические науки

Здравствуйте!

Полную электронную версию книги Вы можете прочитать только в залах Национальной библиотеки: в отделе татарской и краеведческой литературы (ул. Кремлевская, 33; тел.292-70-35), а также в Большом читальном зале (ул.Кремлевская 33) (номер компьютера 10.1.70.19). Чтобы записаться в библиотеку, при себе иметь паспорт, читательский билет оформляется бесплатно.

Режим работы с 5 сентября 2016 года по 30 мая 2017 года:

Ежедневно с 9 до 20 ч.
Суббота, воскресенье - с 9 до 18 ч.
Выходной день - пятница
Санитарный день - последняя среда каждого месяца


подробнее
3201

Добрый день! Интересуют книги, научные труды, посвященные авторскому Я в публицистике татарских писателей, особенно в их произведениях периода ВОВ. Еще, можно ли брать книги на дом? Заранее очень благодарна!!!!

Филологические науки

Здравствуйте, Лилия Маратовна!

Представляем Вам список литературы, в которой отражена тема творчества татарских писателей в годы Великой Отечественной войны. Все издания  находятся в отделе татарской и краеведческой литературы (ул.Кремлевская, 33; тел.292-70-35).

 Материалы о творчестве конкретного татарского писателя, который Вас интересует, Вы найдете также в отделе татарской и краеведческой литературы.

 При наличии у Вас читательского билета (если у Вас казанская прописка), Вы можете взять книги на платный абонемент.

 

78.38

К 19

Каләм белән җиңдем дошманны : Бөек Ватан сугышында катнашкан татар язучыларына багышл.метод.-библиогр.ярдәмлек / ТР Милли к-ханәсе ; [төз.Р.Р.Хөрәмшина]. - 2-нче басма 1-нче басма.-Казан : Милли кит., 2005. - 34б.

 

78.38

К 19

Каләм белән җиңдем дошманны : Бөек Ватан сугышында катнашкан татар язучыларына багышланган методик- библиографик ярдәмлек / Татарстан Республикасы Милли китапханәсе; төз. Р. Р. Гаязова. - Тулыл. 2-нче басма. - Казан : Милли китап, 2010. - 36 б.

 

76.1

Г 22

  Гарифуллин В. Каләм көче (татар журналистларының текст төзү осталыгы).- Кит.1-нче. – Казан: КДУ нәшр., 2008. – Фронт репортеры (Г.Кутуй). – Б.108-113.

 

Татар әдәбияты тарихы : алты томда / СССР Фәннәр Академиясе, Казан филиалы ; Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институты ; [ред. кол.: Н. Г. Юзиев, Я. Г. Абдуллин, Г. А. Ахунов һ. б.]. - Казан, 1984 - Т. 5 :  Бөек Ватан сугышы һәм сугыштан соңгы еллар әдәбияты : 1941-1960 / [ред. кол.: Н. Г. Гыйззәтуллин, Н. Г. Ханзафаров, Н. Ш. Хиcамов]. - 1989. - 543 б.

 

8 (с)тат

Т 23

Татар совет әдәбияты тарихы : очерклар / СССР фәннәр академиясе, Казан филиалы; Тел, әдәбият һәм тарих институты; [ред. кол.: М. Гайнуллин, А. Гумеров (ред.), Х. Хәйри, Г. Халит]. - Казан : Татарстан китап нәшрияты, 1960.

 

83.3тат

Т 88

Тәхаутдинов К. Каләмне штыкка тиңләп. - Казан : Татар.кит.нәшр., 1990. - 96б.

 

83.3тат

М 94

Мәҗитов З.М. Татар поэзиясе Бөек Ватан сугышы елларында : Студентлар өчен кулланма / Ф.ред.А.Г.Әхмәдуллин. - Казан : Казан ун-ты нәшр., 1989. - 142б.

 

83.3тат

Я 33  

 Язучы да Алиш, батыр да : Абдулла Алиш турында истәлекләр / Төз.,кереш сүз язучы И.Сөнкишева. - Казан : Мәгариф, 2001. - 200б. : портр.,фото б-н.

 

8(с)тат

Р 28

Рахманкулов Ш.  Бөек Ватан сугышы солдатлары Ф. Кәрим һәм Г. Кутуй : тормыш һәм иҗат юллары: сөйләнгән лекциянең стенограммасы / Ш. Рахманкулов; ТАССР Культура Министрлыгы, Республика лекцияләр бюросы. - Казан, 1956. - 36 б.

 

Мостафин Р. Җәлилчеләр : Очерклар, җәлилчеләр иҗаты. - Казан : Татар.кит.нәшр., 1988. - 263б.

 

83.3тат

С 80  

 Сугыш уты белән өтелгән язмышлар. - Казан : Ихлас, 2014- Беренче китап :  Фронтовик язучыларның хатлары һәм бүләкләү кәгазьләре җыентыгы / [төз. һәм аңлатмалар язучы Ә. Шамова ; мөх-р Ф. Җәүһәрова]. - 2014. - 623 б.

 

Шамова А. Печать рожденная в огне : [О газетах на татарском языке, которые издавались на фронтах Великой Отечественной войны. Татарские писатели-фронтовики] / А. Шамова // Казань. - 2007. - № 7.-С.105-120.

 

К 002

А 36

Айнутдинов А.К. Татарская фронтовая печать (1941-1945).спец.571-история СССР : Автореф.дис.на соиск.учен.степ.канд.ист.наук / КГУ им.В.И.Ульянова-Ленина. - Казань, 1971. - 25с.

 

К 8(с)тат

Н 90

Нуруллина Р.М. Публицистика Аделя Кутуя : автореф.дис. ...канд.филолог.наук / М-во образования РСФСР;КГУ им.В.И.Ульянова-Ленина. - Казань, 1966. - 16с.

 

С диссертациями вы можете ознакомиться в главном здании библиотеки на ул. Кремлевской (просмотр диссертаций бесплатный, распечатка- 3 руб. лист).

 

 


подробнее
3140

Исәнмесез , Кабер ташларын уку буенча дәреслек бармы? Яки гарәп каллиграфиясендәке булган язуларын аңлаткан китап бармы? Урыс , татар , төрек һәм инглиз телләрендә ярый.Һич булмаганда башка төрки телләрендә һәм гарәп фарс телләрендә. Милли китапханәдә булган иске татар телендәге китаплар исемлеген җибәрә аласызмы? Темалар : дин , тел, мәдәният , халык яшәеше , металл эшкәртү дә кулланылган технологияләр.

Филологические науки

Хәерле көн, Наиль Алимзянович! 

Сезгә әдәбият исемлеге тәкъдим итәбез. Китаплар кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә (К.Маркс ур., 36, тел.: 292-54-10); татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә (Кремль ур., 33;тел.:292-70-35) сакаланалар; журналлар –  вакытлы матбугат бүлегендә (К.Маркс ур., 36, тел.: 292-54-10):

 

4(С)Тат;  А54

1535770-ИТ - рф

Алпаров Г. Төзек язу: Татар теленең урта,ф.имла кагыйдәләре. – Уфа: Хөсәения к-ханәсенең Уфа шөгъбәсе, 1918(Типо-Лит. Р.Б.Ицковичъ). – 16б.; 16х24. – Татар тел."Б-ка проф.Фазлуллина М.А."дигән мөһер б-н.

 

225.5;  Б88

1611533-ИТ - рф

Бәрзәнҗи Җ. Һәза мәүлиден-нәби / наширләре:Хөсәенов вәрасәсе;Зөлфәкаров каллиграфиясе. – Казан: Типо-лит.В.В.Вараксина, Е.к(Типо-лит.В.В.Вараксина). – 96+64б.; 16х23. – Гарәп һ.татар тел.. – : 150,00

 

81.2тат-92;  В14

1536736-Т - X

Вагыйзов С. Матур язу дәресләре: Башл.мәкт.укучыларында каллиграфик күнекмәләр булдыру:Укытучылар өчен методик кулланма. – Казан: Мәгариф, 1999. – 64б. 

 

4(С)Тат;  М89

1548667-ИТ - рф

Васфи. Мәншаәт шәех Васфи. – Истанбул: Баб Гали җадәсе, 1316/1898(Баб Гали җадәсе). – 96б.; 13х17. – Татар телендә.Р.Үтәбай-Кәрими фондыннан.

 

Азер76;  Д19

1657500-Сф - рф

Дарабади Г.А. Каллиграфия: фарс язылары. – Бакы: АДУ нәшр., 1953. – 207с.: ил. – Коллекция.Э.Р.Тенишева.-На азерб.яз.-Текст частично на араб.шрифте. – : 200,00

 

4(с)Тат;  М22

1498203-ИТ - рф; 1595909-ИТ - рф

Мамишев Я. Хатт мөгаллиме. – Казан: Матб.Кәримия, 1908(Матб.Кәримия). – 18+19б.; 15х22. – Татар тел.. – : 100,00

 

4(С)Тат;  М89

1548653-ИТ - рф

Мәншаәт / Камалетдинов Г.тәрҗ. – Казан: Нашире:Камалетдинов Г., 1903(Лито-Тип.И.Н.Харитонова). – 40б.; 13х20. – Татар телендә.Р.Үтәбай-Кәрими фондыннан. – : 35,00

 

85.15 Ш 19

1602068-Л-нк  1602069-Л-нк 

Шамсутов Р.И.

Слово и образ в татарском шамаиле от прошлого до настоящего. - Казань : Татар.кн.изд-во, 2003. - 199с. : ил. - Библиогр.:с.196

 

1651805-И-рф   85.154 Р 93 

Рәсмел-мәшәкъкы йәздани : тәгълиме хатты нәстәгъликъ. - 18х24. - Тәһран, е.к. - Фарсы тел.

 

4 (с) тат А 54

1535770-ИТ-рф 

Алпаров Г.

Төзек язу : Татар теленең урта,ф.имла кагыйдәләре. - Уфа : Хөсәения к-ханәсенең Уфа шөгъбәсе, 1918(Типо-Лит. Р.Б.Ицковичъ). - 16б.; 16х24. - Татар тел."Б-ка проф.Фазлуллина М.А."дигән мөһер б-н

 

      К  63.3(2)  И 91

      1638679-Л-X

    Источники и исследования по истории татарского народа : материалы к учеб. курсам / Казан. гос. ун-т, Фак. татар. филологии и истории; [сост. Д.М. Усманова, Д.А. Мустафина;науч. ред. И.А. Гилязов]. - Казань : Казан. гос. ун-т, 2006. - 502 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Часть текста: англ., татар., тур., нем. // Һадиев  И. XVII гасыр татар эпитафияләренең үзенчәлекле төркеме турында: [Борынгы кабер ташлары язуларын өйрәнү]. – Б.214-219.

***

Һадиев, И.

    Зират тынлыгында еллар хәтере..: [ХIX гасыр һәм ХХ гасыр башы татар кабер ташлары-эпиграфик чыганаклар турында] // Гасырлар авазы=Эхо веков. – 2000. – N 1/2. – С.82-90.

 

Бәйрәмова, Ф.

    Кабер ташлары ни сөйли?: [Шәһре Болгар] // Мәйдан. – 2003. – N 3.-Б.198-200. – С.

 

Әхмәтҗанов, М.

    Болгар иленең язмышы (Эпиграфика материаллары буенча: [Алтын Урда дәүләте дәверендә Урта Идел буенда сакланган кабер ташларының теле XVIII г.башыннан бирле фәнни җәмәгатьчелекне кызыксындырып килә] // Татарская археология. – 1998. – N 1.-Б.99-120.

 

Әхмәтҗанов, М.И.

    Татар ташбилгеләре һәм татар әдәбияты: [кабер ташларында басылган шигырьри сүзләр тур.] / М.И. Әхмәтҗанов // Фән һәм тел=Наука и язык. – 2012. – № 1-2. – Б.63-68.

 

Әхмәтҗанов, М.

    Меңнәр кабиләсе этнонимы чагылган кабер ташлары: [XVII-XVIII гасырларның кабер ташларындагы язмалар тур.] // Мирас. – 2004. – N 8.-Б.84-101.

 

Гарәп  һәм яналиф шрифтлар белән язылган берничә татар китаплар исемлеге:

 

1604811-ИТ-рф 

Зәйдан Җөрҗи

    Ислам мәдәнияте тарихы : Закир Әл-Кадыйри тәрҗ., 1җилд.: 2,3 җөзъэ. - Уфа : "Шәрык"матбагасы:Бр.Кәримовлар, 1913. - 224б. - Татар тел.

 

1680148-Т-рф 

Камали З.

    Дини тәдбирләр. - Уфа : Бр. Кәримиләрнең "Шәрык" матбагасы, 1913. - 77 б. - татар тел.

 

1522094-ИТ-рф 

Сөләймани, Шакир бине Мөхәммәтзакир

    Тарихе Ислам, К.4. - Беренче табгысы. - Казан : Нашире:Бр.Кәримовлар, 1910. - 224б. - Татар тел.

 

621.7  Ю 85

12813-нк 

Jusupof, Mansur

    Metallar : texnika tygәrәklәrе өcen jardәmlek / M. Jusupof. - Qazan : Tatgosizdat, 1939. - 76 b. : rәs. - Татар тел.

 

621.7  К 52

7780-нк 

Kolobaşkin F.

    Jaña eşli başlaucь frizirofşik / F. Kolobaşkin; tәrç. Gabbasof. - Mәskәy : Sintrizdat, 1931. - 63 b. : rәs. - Татар тел.

 

3КП1-20 М 63

1549423-Т-кх 

Molotof V.M.

    SSSR Xalьq xucalьgь Үsesenen өcence bisjьllьq planь : VKP(b)nьn XVIII nce sjezdьnda 1939 ncь jьlnьn 14-17 nce martьnda jasalgan dokl.h.jomgaglav syze. - Qazan : Tatgosizdat, 1939. - 76b. – яңалиф.

 

Кызыксандырган темалар буенча Сез үзегез дә мөстәкыйль рәвештә китаплар эзли аласыз: Электронный каталог


подробнее
3086

Здравствуйте, я учусь в Болонском Университете (Италия) на факультете иностранных языков и пишу сейчас дипломную работу на тему, которая затрагивает вопросы культурной и этнической идентификации в Башкортостане. Тема переплетается и с татарским языком и мне бы хотелось почитать больше о татарской лингвистике, а именно о становлении литературной нормы татарского языка, о регистрах татарского языка: о том насколько различны разговорная и литературная формы языка, диатопическое варьирование языка. Учась не в России, у меня нет достаточной осведомленности о литературе, выходящей в печать здесь. Поэтому обращаюсь к Вам за помощью, если бы Вы могли указать мне авторов и работы по данной тематике. Заранее большое спасибо, Анна Хайруллина

Филологические науки

Добрый день, Анна Маратовна!

Высылаем Вам список литературы по интересующей Вас теме:

     Ахунзянов, Энвер Махмудович. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция / Э. М. Ахунзянов; науч. ред. М. З. Закиев. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1978. – 187, [2] с. – Лит: с. 176-188.

     Байрамова, Луиза Каримовна. Татарстан: языковая симметрия и асимметрия / Л.К.Байрамова. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2001. – 267с. – Библиогр.:с.234-267.

     Вьюгина, Сазида Вагизовна. Татарский язык в сфере профессиональной деятельности: учеб.пособие / Федерал.агентство по образованию;Казан.гос.технол.ун-т. – Казань, 2008. – 151с. – Библиогр.:с.150.

     Ганиев, Фуат Ашрафович. Современный татарский литературный язык: суффиксальное и фонетическое словообразование / Ф.А. Ганиев; АН РТ, Ин-т яз., лит. и искусства. – Казань: Дом печати, 2005. – 359, [1] с.: портр. – Библиогр.: с. 344-357.

Ганиев, Фуат Ашрафович. Современный татарский литературный язык.Словообразование по конверсии / АН РТ,ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова. – Казань: Дом печати, 2004. – 159с. – Библиогр.:с.106-157

     Ганиева, Гульнара Рамильевна. Фразеологические единицы с компонентом именем собственным в английском, русском и татарском языках: монография / Г. Р. Ганиева; Министерство образования и науки РФ ; Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет". – Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2012. – 105 с. – Библиогр.: с. 97-105.

     Замалетдинов, Радиф Рифкатович. Внутренний и внешний мир носителей татарской культуры через призму языка. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2003. – 207с. – Текст на рус.и татар.яз

     Замалетдинов, Радиф Рифкатович. Татарская культура в языковом отражении. – М.; Казань: Владос: Магариф, 2004. – 239с. – Библиогр.:с.207-236

     Курбатов, Хэлиф Рахимович. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика / АН СССР,Казан.Фил.;ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова;[отв.ред.М.З.Закиев]. – М.: Наука, 1978. – 218с. – Библиогр.:с.203-216 и в подстроч.примеч.

     Мухамадиева, Лениза Мустакимовна. Татарская речь в связях с общественностью:PR-тексты: учеб.-метод.пособие для студентов / М-во образования и науки РФ,Федерал.агентство по образованию;КГТУ им.А.Н.Туполева. – Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 2009. – 70с.

     Мухамадиева, Лениза Мустакимовна. Татарская речь в этике деловых отношений: учеб.-метод.пособие для студентов заоч.отд. / М-во образования и науки РФ,Федерал.агентство по образованию,КГТУ им.А.Н.Туполева. – Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 2009. – 69с. – Библиогр.:с.68-69. – На татар.яз.

     Низамов, Ильдар Маликович. Татарская речь: Функционирование и развитие речевой системы в массовой коммуникации. – Казань: Матбугат йорты, 2002. – 272с. – Библиогр.:с.267-269

  Рамазанова, Дария Байрамовна. Термины родства и свойства в татарском языке: [монография]. В 2 кн. / Д. Б. Рамазанова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1991

     Сабитова, Ильгамия Исламутдиновна. Словообразовательная характеристика лексики татарского языка. Компьютерно-лингвографический аспект / И.И. Сабитова; АН РТ, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г.Ибрагимова. – Казань: Фикер, 2002. – 143 с. – Библиогр.: с. 88-110.

     Серебренников Б.А. Система времен татарского глагола / Казан.гос.ун-т им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1963. – 75с. – Коллекция Э.Р.Тенишева.

     Татарская лингвокультурология: проблемы, поиски,решения: материалы I республиканской заочной научно-практической конференции с участием регионов РФ, Казань, 27-28 октября 2011 года / М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федерал. ун-т; Ин-т филологии и искусств, Каф. общ. лингвистики и лингвокультурологии; [науч. ред. Р. Р. Замалетдинов]. – Казань: Отечество, 2011. – 420 с.; 21 см. – (Лингвокультурология и межкультурные коммуникации). – Библиогр. в конце ст. – Текст на рус., татар. яз.

     Теляшов, Рахимжан Халиулович. Татары и русские: историко-лингвистические размышления / Р. Х. Теляшов. – Санкт-Петербург, 2014(Типография "Нестор-История"). – 499 с.. – ISBN 978-5-4469-

     Тимерханов, Айнур Ахатович. Язык и стиль татарского документа / науч.ред.Ф.А.Ганиев. – Казань: Изд-во КГУ, 2005. – 312с. – Библиогр.:с.271-292.

     Фаттах, Нурихан. Древние языки мира в сопоставлении с татарским: историко-лингвистические исследования / Нурихан Фаттах. – Казань: Идел-Пресс, 2008. – 615 c., [4] л. ил. – Библиогр.: с. 602-613.

     Фаттахова, Рузиля Фердависовна. Введение в деловой татарский язык: учеб.пособие для студентов / ТАРИ,каф.лингвистики. – Казань: Школа, 2003. – 93с. – Библиогр.:с.91.

     Функциональное развитие татарского языка в условиях перестройки / Академия Наук СССР ; Казанский научный центр ; Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова ; ред. кол.: М. З. Закиев, Н. Х. Шарыпова. – Казань, 1991. – 142 с.

     Хайрутдинова, Танзиля Хасановна. Бытовая лексика татарского языка (посуда, утварь, предметы домашнего обихода) / Т.Х. Хайрутдинова; АН Татарстана, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. – Казань: Фикер, 2000. – 124 с. – Библиогр.: с.105-113. – Алф. указ.: с.116-124.

     Хисамова, Фагима Миргалиевна. Татарский язык:Лингвистические основы возврата к латинице. – Казань: Школа, 2004. – 72с. – Текст парал.:на рус.и татар.яз.

 

     Җамалетдинов, Рәдиф. Тел һәм мәдәният татар лингвокультурологиясе нигезләре: [уку-укыту басмасы]. – Казан: Мәгариф, 2006. – 351б.

     Курбатов, Хәлиф Рәхим улы. Сүз сәнгате:Татар теленең лингвистик стилистикасы һәм поэтикасы / Х.Курбатов. – Казан: Мәгариф, 2002. – 199б.

     Курбатов Х. Татар теленең лингвистик стилистикасы. – Казан: Мәгариф, 2002. – 197б. – Библиогр.б.:191-197 . – Ә.Р.Тенишев коллекциясе.-Автограф.

     Хаҗиева, Гүзәлия Сәйфулловна. Хәзерге татар теле лексикасының стилистик катламнары / Г. С. Хаҗиева; [фәнни ред. М. З. Зәкиев]. – Казан: Казан университеты, 2011. – 133 б.; 21 см. – Библиогр.: с. 114-130.

     Фәттах, Нурихан. Шәҗәрә: Тарихи-лингвистик эзләнүләр. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1990. – 325б. – Әд.:б.321-324.

     Нуриев, Рәүф. Татар драматургиясенең лингвистик поэтикасы: Моногр. / РФ белем бирү м-гы,КДУ;ТР мәдәният м-гы,Казан театр уч-ще. – Казан: Печ.Двор, 2002. – 324б. – Библиогр.:б.296-322.-Юл аст иск.

     Нуриев, Гаптрауф Салихович. Татар драма әсәрләренең лингвистик стилистикасы һәм поэтикасы: уку ярдәмлеге / Г. С. Нуриев; ТР Мәгариф һ. фән м-гы; Татар дәүләт гуманитар-пед. ун-ты. – Казан: ТДГПУ, 2009. – 204 б.

  

Вы можете провести самостоятельно поиск литературы на сайте нашей библиотеки  Электронный каталог  и дополнить  этот список по своему усмотрению.

Поиск книг осуществляете в разделе «Монографии», а статей – в разделе «Статьи, доклады»

 


подробнее
2976

Исәнмесез, хезмәттәшләр! Безгә Гарданов Х. Ш. Уку китабы: 3 кл. дүртьеллык башлангыч класслар өчен дәреслек китабыннан "Безнең урам" шигырен сканировать итеп җибәрә алмассызмы икән. Рәхмәт.

Филологические науки

Хәерле көн!

 Кызганычка каршы, Сез сораган китапта «Безнең урам» шигыре  юк.

 Гарданов Х.Ш., Хәсәнова М.Х. Уку китабы: 3 кл.:Дүртьел.башл.мәкт.өчен д-лек. – Үзгәрт.2 нче басма. – Казан: Мәгариф, 1993. – 216б.

 Гарданов Х.Ш., Хәсәнова М.Х. Уку китабы: 3 нче с-ф: дүртьеллык башл.мәкт.өчен д-лек. – Казан:  Мәгариф, 1997. – 216 б.

 


подробнее
2941

Добрый день! Подскажите, пожалуйста,в каком отделе библиотеки можно найти книги по теории публицистики, может отдельно есть по татарской публицистике? Выдаются ли они на дом, если есть казанская прописка? Если да, то на какой срок? Спасибо!

Филологические науки

Добрый день, Лиля Маратовна!

Высылаем Вам список литературы о татарской публицистике. Книги находятся в отделе татарской и краеведческой литературы (ул.Кремлевская. 33; тел.292-70-35).

 Кроме того, чтобы собрать более полную информацию об истории татарской публицистики, в отделе татарской и краеведческой литературы Вы можете осуществить самостоятельный поиск по теме в Систематической картотеке статей о Республике Татарстан (на татарском и русском яз.)

 

Если у Вас есть казанская прописка, книги можно взять на дом по платному абонементу.

В отделе есть услуги ксерокопирования.

 

К 8(с)тат;  Г14

Гайнуллин, Мухаммет Хайруллович. Татарская литература и публицистика начала XX века / М.Х.Гайнуллин. – 2-е изд., доп. – Казань: Татар.кн.изд-во, 1983. – 352с.,1с.фотопортр.

 

76.1;  Г22

1660781-Т - X; 1660782-Т - кх

Гарифуллин, Васил. Каләм көче (татар журналистларының текст төзү осталыгы) Кит.1-нче. – Казан: КДУ нәшр., 2008. – 127б. – Библиогр.:б.125-127.

 

К 83.3(2=Тата);  М12

755042-Л - X; 762274-Л - нк; 762275-Л - X; 762276-Л - кх(нк)

Магдеев, Мухаммет Сунгатович. Социальные корни таланта: Из ист.татар.лит.в годы рев.подъема и периода империалистич.войны / Науч.ред.Р.К.Ганиева. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1990. – 159с.

 

8(с)тат;  Н83

41931 - нк; 41932 - нк; 41933 - нк

Нуруллина, Розалина. Һәрвакыт сафта: Гадел Кутуйның публицистик эшчәнлеге / Р. Нуруллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1966. – 84 б.: портр. – Әд. юл асты иск.

 

83.3тат;  С38

1648186-Т - кх; 1648187-Т - X; 1648188-Т - X; 1648189-Т - нк

Сибгатуллина, Миләүшә. Фатыйх Кәрими:әдип һәм публицист. – Казан: Сүз, 2007. – 136б. – Библиогр.:б.123-131.

 

4(с)тат;  Х21

1565471-Т - ФК; 1572772-Т - нк; 1572773-Т - нк

Хаков, Вахит Хөҗәҗәтович. Татар теле стилистикасына кереш / В. Х. Хаков; В. И. Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты, Татар теле кафедрасы. – Казан: Казан ун-ты нәшр., 1963. – 168 б.

 

83.3тат;  Х84

68163- - чзнк; 68164- - X; 68165- - кхнк

Хәзерге татар әдәбиятында әхлакый эзләнүләр / СССР ФА.Казан фил.Г.Ибраһимов исем.ТӘТИ;Редкол.:Ф.М.Мусин һ.б. – Казан: Н.ю., 1989. – 145.

 

81.411.2-8;  Ю85

1694132-Т - нк

Юсупова, Әлфия. Тәрҗемә практикасы: иҗтимагый-сәяси текстлар һәм публицистика тәрҗемәләре: югары уку йортлары өчен укыту кулланмасы. – Казан: Ихлас, 2012. – 84 б. – Библиогр.: б.70-83. – Текст татар һәм рус тел.

 

83.3тат;  Ә87

1641747-Т - X; 1641748-Т - X; 1641749-Т - нк

Әхмәтҗанов, Роберт. Каләм җиле: укытучылар,пед.колледжлары һ.югары уку йортлары студентлары өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2006. – 207б.

 

 

К 002;  А36

1504295-Л - рф; 353647-Л - нк

Айнутдинов А.К. Татарская фронтовая печать(1941-1945).спец.571-история СССР: Автореф.дис.на соиск.учен.степ.канд.ист.наук / КГУ им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 25с. – На правах рукописи

 

 

К 002;  Г46

1588268-Л - нк

Газизуллин Ф.Г. Рабочий вопрос на страницах газеты"Урал"-органа татарских социал-демократов. – Казань, 1958. – 209-233с. – (Тр./Казан.авиац.ин-т; Вып.62/1958). 

 

Кт  76.1;  Г15

1643651-Л - кх

Галиева, Расима Муллаяновна. Особенности первых татарских сатирических журналов начала ХХ века(на материалах журналов"Уклар"("Стрелы")и"Карчыга"("Ястреб"): автореф.дис. ...канд.филол.наук:10.01.10. – Казань, 2007. – 24с. – На правах рукописи.

 

76.1;  Г22

1660781-Т - X; 1660782-Т - кх

Гарифуллин, Васил. Каләм көче (татар журналистларының текст төзү осталыгы), Кит.1-нче. – Казан: КДУ нәшр., 2008. – 127б. – Библиогр.:б.125-127.

 

 

Кт  76.1;  Г24

1608887-Л - X; 1608888-Л - кх; 1608889-Л - нк; 1619376-Л - X

Гафурова А.Ш. Татарская газета"Нур"в Санкт-Петербурге и ее основатель Атаулла Баязитов / Адм.г.Казани;Постоян.представительство РТ в С.-Петерб.и Ленинград.обл. – СПб.: Славия, 2003. – 60с.

 

 

 

К  81.632.3;  С12

1685241-Л - нк; 1685242-Л - нк; 1685243-Л - нк

Сабирова, Ляйля Рашитовна. Речевые особенности жанра интервью на татарском языке: монография / Л. Р. Сабирова. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 162 с. – Библиогр.: с. 146-161.

 

К 76.1;  С56

1653073-Л - X; 1653074-Л - кх

Современное коммуникативное пространство журналистской науки,практики и образования / КГУ. – Б.г. . – Вып.2. – Казань, 2007. – 187с.

 

 

К  76.1;  Ч76

1586993-Л - X; 1586994-Л - кх

Чрезвычайная ситуация на страницах газет:сенсация или социальная проблема?: По следам события / Сост.и ред.С.К.Шайхитдинова. – Казань: Мастер Лайн, 2002. – 216.

 

К 63.3(2)6;  Ш25

1662696-Л - кх

Шарафиева, Люция Рафаэловна. Тема репрессий 30-50-х годов ХХ века в журнальной периодике Республики Татарстан: автореф.дис. ...канд.филол.наук:10.01.10. – Казань, 2008. – 19с. – На правах рукописи. –  беспл.

 

8(с)тат;  Ә22

60493 - нк; 60770 - нк; 60771 - нк; 60772 - нк; 60773 - нк; 60774 - нк; 61115 - нк; 61870 - нк

Әгъзамов, Флорид. Тукай-журналист / Ф. Әгъзамов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1986. – 271 б.

 

Нургатин, Б.

Татар публицистикасының яңа сулышы: [XX гасыр ахырында татар матбугаты] // Тонус N 12 Социализация личности и проблемы развития общественных отношений. – 2005. – Б.137-138.

 

 

 

 

 


подробнее
2828

Напишите пожалуйста литературу по Н. Исанбет, татар халык иҗаты, татар халык җырлары, татарские игры.

Филологические науки

Добрый день, Лилия Хаматхарисовна!

 

Высылаем Вам список произведений Н.Исанбета:

 

 

Исәнбәт, Нәкый. Сайланма әсәрләр = Избранные произведения / Н. Исәнбәт ; рәисе Ә. Н. Хуҗиәхмәтов; төз. Ф. Г. Галимуллин .— Казан : Татарстан Республикасы "Хәтер" нәшрияты, 2007 .— 511 б. — (Мәктәп китапханәсе. ХLII том.) .— (на татарском языке) .— ISBN 5-94113-242-5.

 

Татар халкының балалар фольклоры / җыючы һ. төз. Н. Исәнбәт .— Казан : Татгосиздат, 1941 .— 188 б. — (Мәктәп сериясе) .— Оглавление.

  

Исәнбәт, Нәкый. Татар халык мәкальләре : 3 томда / Н. Исәнбәт ; [кереш сүз язучы Н. Исәнбәт] .— Казан : Татарстан китап нәшрияты, 1959 -.

Т. 3 .— 1967 .— 1014 б. — Автограф .— Оглавление.

 

Исәнбәт, Нәкый. Татар халык мәкальләре : мәкальләр җыелмасы : 3 томда / Нәкый Исәнбәт .— 2-нче басма .— Казан : Татар. кит. нәшр., 2010 .— ISBN 978-5-298-01977-4.

1 том: "Мәкальләребез турында" дигән фәнни хезмәт һәм аңлатмалар белән .— 2010 .— 623 б. — Кыскартылган исемнәр күрсәткече : б. 618-619 .— ISBN 978-5-298-01978-1(1-нче т.) .— Обложка .— Оглавление.

 

Исәнбәт, Нәкый. Татар халык мәкальләре : мәкальләр җыелмасы : 3 томда / Нәкый Исәнбәт .— 2-нче басма .— Казан : Татар. кит. нәшр., 2010 .— ISBN 978-5-298-01977-4.

2 том .— 2010 .— 749 б. — Кыскартылган исемнәр күрсәткече : б. 740-741 .— ISBN 978-5-298-01979-8 (2-нче т.) .— Обложка .— Оглавление.

 

Исәнбәт, Нәкый. Татар халык мәкальләре : мәкальләр җыелмасы : 3 томда / Нәкый Исәнбәт .— 2-нче басма .— Казан : Татар. кит. нәшр., 2010 .— ISBN 978-5-298-01977-4.

3 том .— 2010 .— 799 б. : ил. — Кыскартылган исемнәр күрсәткече : б.787-788 .— ISBN 978-5-298-01980-4 (3-нче т.) .— Обложка .— Оглавление.

 

Вы также можете провести самостоятельный поиск литературы по электронному каталогу Национальной библиотеки РТ на сайте:

http://85.233.77.7/cgi/zgate.exe?Init+001.xml,simple.xsl+rus

 

 

 


подробнее
Наверх