Белгородтагы коллегаларның методик эшкәртмәләре

Сезнең игътибарыгызга Белгород дәүләт универсаль фәнни китапханәсендәге коллегалар эшләгән ике документ тәкъдим итәбез: Җәмәгать китапханәләре эшчәнлеге модель стандарты кагыйдәнамәләрен кертүгә мониторинг уздыру методикасы проекты һәм Авыл китапханәләрен үзгәртеп кору һәм бетерүгә караган мәсьәләләрдә карар кабул иткәндә авыл җирлеге халкыннан сорау алу уздыру тәртибе турындагы методик рекомендацияләр. Документлар «Россия Федерациясе субъектлары Үзәк китапханәләре» : корпоратив тулы текстлы мәглүматлар базасы http://clrf.nlr.ru/  порталында урнаштырылганнар.