Мәдәният учреждениеләре өчен статистик хисапның яңа формалары

РФ Мәдәният министрлыгының тармак статистикасы серверында Росстатның 2016 елның 7 декабрендәге  764 нче номерлы Приказы нигезендә расланган статистик хисапның 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК номерлы яңа формалары китерелгән.

Үзгәрешләр адрес өлешенә  генә кагыла – мәдәният өлкәсендәге идарә органнарына башка ведомстволар буенча статистик мәгълүматлар җыю бурычы йөкләтелә. 

6-НК номерлы форманы йөкләргә (MS Word, 305 Кб) : http://mkstat.ru/download.php?filename=upload/docs/6nk2016.doc