Ask a librarian → Question # 7299

Исәнмесез. Гарәп теле һәм грамматика өйрәнү буенча китаплар киңәш итегез

Category: Philological sciences Status: Готов

Ответ

Исәнмесез!

Сез сораган темага багышланган исемлек тәкъдим итәбез. Китаплар татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә бар (Пушкин ур., 86)

1. 81.2гарәп;  А12 –нк  Абдуллина Р. С. Гарәп теле дәреслеге: башлап өйрәнүчеләр өчен / Р. С. Абдуллина, Л. К. Таҗиева. – Чаллы: КАМАЗ, 1992. – 128 б.

2. 81.2гарәп;  Г22-нк   Гарәп теле. Нәниләр өчен / рәс. Алинә Манәпова. – Казан: "Хозур" - "Тынычлык" нәшрият йорты, 2020. – 50 б.

3. 81.2тат-4;  Г2-нк  Гарәп теленнән татар теленә алынма сүзләрнең аңлатмалы сүзлеге. – Казан: Редакционно-издательский центр, 2012. – 131 б.

4. 81.2гарәп;  З-87-нк   Зәйнуллин, Җ. Гарәп теле : башлап өйрәнүчеләр өчен. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1994. – 208 б.

5. 81.2гарәп;  И13-нк  Ибраһим Н. Гарәп теленең сарыфы. – Казан: Россия Ислам ун-ты, 2002. – 212 б.

6. 4(и)гарәп;  И92  33681 - нк;  Ишмөхәммәтев Г. Гарәп теле / Г. Ишмөхәммәтев. – Казань, 1961 -. – Кис.1 / В. И. Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты, Татар теле кафедрасы ; [ред. Я. Агишев]. – Казан университеты нәшрияты, 1961. – 230 б.

7. 81.2тат;  Л27 1591719-Т - нк Латыпова Г. Р. Гарәп һәм татар телләрендә берүк төрле яңгырап, төрле мәгънәгә ия булган сүзләр / Г. Р. Латыпова. – Казан: Иман, 2001. – 53 б.  

8. 81.2тат-4;  М50  1590393-Т - нк Минһаҗев Р. Сүзлек иске татар телендә гарәп-фарсы алынмаларының һәм диалекталь сүзләрнең татарча-русча язылышы / ТДГИ. – Казан: Шк., 2003. – 105 б.

9. 81.2гарәп;  Р95  1477679-Т - нк;  Рәхимов М. К. Гарәп теле дәреслеге. – Казан, 1970. – 122 б.– 2 кис. – 1995. – 122 б.

10. 4(и)гарәп;  Р96  47903 - нк    Рәхимов М. К. Гарәп теле дәреслеге / М. К. Рәхимов. – Казан, 1970. – 122 б.. – Кис. 1 / [ред. М. И. Мәхмутов]. – Татарстан китап нәшрияты, 1970. – 122 с.

11. 81.2гарәп-9;  Х33-нк  Харисова Г. Гарәп теле әлифбасы. – Казан: Идел-Пресс, 2007. – 48 б.

12. 81.2гарәп;  Х33   1729187-Т - нк; Харисова Г. Гарәп теле грамматикасы. Коръәнне аңлап укыйбыз: [дәреслек]. – Казан, 2016. – 319 б.

13. 81.2гарәп;  Х33  1691408-Т - нк;    Харисова Г. Гарәп теле грамматикасы. Коръәнне аңлап укыйбыз: дәреслек / Г. Харисова. – Казан: Идел-Пресс, 2012. – 319 б.

14. 81.61;  Х20  1889546-Л - нк Харисова, Галима Хамитовна. Азбука арабского языка = Гарәп теле әлифбасы / Г. Х. Харисова. – Казань, 2015(Тип. фил. ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-Пресс"). – 48 с.

Print version