Ask a librarian → Question # 5310

Исәнмесез. "Шартлау" дип аталган шигырьне эзлим. Бөек Ватан сугышы турында ул шигырь. Авторын төгәл хәтерләмим. Рафис Корбан шикелле. Эзләп табарга ярдәм итә алмассызмы? Рәхмәт.

Category: Fiction Status: Готов

Ответ

Исәнмесез!

Бөек Ватан сугышы темасына багышланган «Шартлау» дип аталган шигырь әдәби җыентыкларга кермәгән. Рафис Корбанның китапларында да андый шигырь юк. Бәлки, шигырь башкача аталадыр, ачыклагыз.

 Каралган әдәбият исемлеге:

Ә;  Б92 1629297-Т - нк  

Бөек Ватан сугышы чоры поэзиясе: шигырьләр һәм поэмалар / төз., кереш сүз язучы Р. Г. Хәйбрахманов. – Казан: Хәтер, 2005. – 462 б.: рәс. – (Мәктәп китапханәсе; Т. XXXIV). – Эчт.: Н. Баян, М. Вәдүт, М. Гаяз, М. Җәлил, Ә. Камал, Ф. Кәрим, Г. Кутуй, Х. Мөҗәй, Д. Фәтхи, И. Шәфиев, Н. Арсланов, С. Баттал, Гиз-Эль Габид, Н. Гайсин, Ә. Галиев, Ә. Давыдов, Н. Дәүли, Ә. Ерикәй, Ә. Ихсак, Х. Камалов, С. Кудаш, М. Мазунов, М. Максуд, Ә. Маликов, Ш. Маннур, З. Мансур, Ш. Мөдәррис, К. Нәҗми, М. Ногман, З. Нури, Н Нәҗми, Б. Рәхмәт, М. Садри, М. Сөндекле, С. Урайский, Ә. Фәйзи, С. Хәким, М. Хөсәен, Г. Хуҗи, С. Шакир, Ә. Юныс, Г. Латыйп, Х. Туфан, М. Укмаси, К. Әмири.

8(с)тат;  М94   49607 - нк;   

 Мәҗитов З. Бөек Ватан сугышы чорында татар совет поэзиясе: 1941-1945 еллар лирикасы: татар совет әдәбияты тарихы курсыннан студентларга ярдәмлек-кулланма / З. Мәҗитов; В. И. Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты, Татар әдәбияты кафедрасы. – Казан, 1971. – 55 б.

83.3тат-9;  Т23  1734755-Т - нк;

Татар әдәбияты. 11 нче сыйныф (Бөек Ватан сугышы чоры, сугыштан соңгы чор, 1960-1990 нчы еллар, XXI гасыр башы әдәбияты): рус телендә урта гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) / Ф. Ф. Хәсәнова [һ. б.]; Ф. Ф. Хәсәнова редакциясендә. – Казан: "Мәгариф-Вакыт" нәшрияты, 2017. – 438, [1] б.

83.3тат Т 23 1672651-Т-кх 

Татар әдәбияты тарихы: алты томда. - Т. 5:  Бөек Ватан сугышы һәм сугыштан соңгы еллар әдәбияты: 1941-1960 / [ред. кол.: Н. Г. Гыйззәтуллин, Н. Г. Ханзафаров, Н. Ш. Хисамов]. - 1989. - 542, [2] б.

83.3тат-9 Я 89 1587259-Т-нк 

Яхин А.Г.  Әдәбият: Татар урта гомуми белем мәкт.11 нче с-фы өчен д-слек-хрестоматия. - 2 нче басма. - Казан : Мәгариф, 2003. - 384б.

Print version