Ask a librarian → Question # 4956

Исәнмесез! Солтан Рохманколый турында мәгълүматләр

Status: Готов

Ответ

Исәнмесез!

Сез сораган темага багышланган исемлек тәкъдим итәбез. Китаплар татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә (Кремль ур., 33; тел.: 292-70-35), газеталар һәм журналлар вакытлы матбугат бүлегендә сакланалар: К.Маркс ур., 36; телефон: (843) 292-54-10:

Китаплар

83.3тат;    61975 - нк; Мәһдиев М. Әдәбият һәм чынбарлык: XX йөз башы татар әд.тарихына яңа материаллар. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1987. – 304б.

Ә;  Р28 55565-  НК; Рахманколый С. Мәлихә куаклыгы: Хикәяләр / Кереш сүз язучы М.Мәһдиев. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1979. – 80б.

91.9:83.3тат О 61 Татар әдипләре, мәгърифәтчеләре (ХХ йөз башы): Биобиблиографик сүзлек. – 2005. / Бәширов Ф.  Солтан Рахманколый: [С.Рахманколый (1888-1916) – язучы, тәрҗемәче, сүзлекләр төзүче. –  Б.157-159.

4(с)тат Т 23 Татар теле һәм әдәбияты мәсьәләләре = Вопросы татарского языка и литературы. - Казань, 1965 -

    Кит.2 / РСФСР Мәгариф министрлыгы ; Казан Дәүләт педагогия институтының фәнни хезмәтләре. – 1965. / Вәзнева Җ. Солтан Рахманколый (1887 -1916). – С.41-66.

 

Мәкаләләр

Йосыпова Ә.  Мирасыбызны барлаганда: [галим, педагог, күп санла үзөйрәткечләр авторы Ш.Рәхмәтуллин һәм язучы, публицист, тәрҗемәче, артист С.Рахманколый тур.] // Ватаным Татарстан. – 2002. – 17 май.

Йосыпова Ә.  Солтан Рахманколый үзөйрәткече: [рус балаларына-татар теле С.Рахманколыйның «Учебник – самоучитель разговорного татарского языка для русских. Казанское наречие»] // Мәгариф. – 1998. – № 11. – Б.47-48.

Мортазина Л.  Рахманколыйлар калдырган хәзинә: [Татар мәгарифенә үзеннән зур өлеш керткән аталы-уллы Рахманколыйлар иҗаты тур.] // Шәһри Казан. – 2008. – 6 май.

Мөхәммәтша Р.  Солтан Рахманколый (1888-1916); Давыт Гобәйди (1873-1919); Шамун Фидаи (1902-1920); Нәҗип Думави (1883-1933); Ярлы Кәрим (1901-1937): [Репрессия корбаннары тур.] // Безнең Мирас. – 2017. – № 12. – Б. 86-88

 

 

Print version