Китапханәчедән сора → Эш № 6421

Исәнмесез,шушы китаплар электрон вариантта юкмы? 1. Ганиева Р. Татар әдәбияты: традицияләр, бәйләнешләр. - Казан: Университет нәшрияты, 2002. - 272 б. 2. Дәүләтшин Г. Төрки-татар рухи мәдәнияте тарихы. Казан: Ттатар.кит.нәшр., 1999. 512 б. 3. Заһидуллина Д.Ф. Әдәбият кануннары һәм заман (Татар әдәбият нәзариясенең барлыкка килүе һәм үсеш басычлар). Казан: Татар китап нәшр., 2000. – 271 б. 4. Закирҗанов Ә.М. Татар әдәбият белеменең актуаль мәсьәләләре. Казан: Отечество, 2014. – 156 б.

Категория: Әдәбият белеме Статус: Готов

Ответ

 Исәнмесез!

Китаплар Татарстан Республикасы Милли китапханәсе фондында татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә cакланалар (Пушкин ур., 86).  Басмаларның электрон версиясе юк.

1. К 83.3(2=Тат) Ганиева Р. К. Татарская литература: традиции, взаимосвязи. – Казань: Изд-во КГУ, 2002. – 268с. – на рус. и татар.яз.

2. 63.3(2) Д94 Дәүләтшин Г. Төрки-татар рухи мәдәнияте тарихы. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1999. – 511, [1] б.

3. 83.3тат З35 Заһидуллина Д. Әдәбият кануннары һәм заман(Татар әдәбият нәзариясенең барлыкка килүе һәм үсеш баскычлары. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2000. – 272б.

4. 83.3тат З-19 Закирҗанов Ә. Татар әдәбият белеме: традицияләр һәм үсеш тенденияләре : (ХХ гасыр ахыры - ХХI гасыр башы). – Казан: ТӘһСИ, 2018

Матбугат өчен Версия