Китапханәчедән сора → Эш № 3711

Максимов Николай Валентинович турында мәгълүмәт?

Категория: Филология фәннәре Статус: Готов

Ответ

Н.В.Максимов турында:

1.Максимов Н.  Миндә бабам бунтарлыгы бар: [Казан дәүләт технология ун-ты укытучысы, галим белән әңгәмә] / Әңгәмәдәш М.Мартынова // Туганайлар. – 2006. – 14 дек.

2.Максимов Н.  Сөйләшә белү - ярты бәхет ул: [КФУдагы татар теле укыту кафедрасы доценты Николай Максимов б-н әң-мә] / Н. Максимов; әңгәмәдәш Р. Минһаҗ // Ватаным Татарстан. – 2015. – 17 апрель (№ 55). – Б.6

3.Максимов Н. Татар теле: теләк, ихтияҗ һәм чынбарлык: [Казан дәүләт технология ун-тының доценты Н.В.Максимов б-н югары уку йортларында татар телен һәм фәннәрне татар телендә укыту тур.әңгәмә] / Әңгәмәдәш А.Филиппов // Ватаным Татарстан. – 2002. – 8 июнь.

4.Максимов Н. Татар телендә укыту, татар теленә өйрәтү бүгенге көндә ничек тормышка ашырыла: [авт. Казан дәүләт технология ун-тетының ике телдә укыту үзәге директоры] // Фән һәм тел. – 2000. – N 1.-Б.74-75.

 

Китаплары, эшләре:

Максимов  Н.В. Урта мәктәптә татар теле укыту: кушма җөмлә синтаксисы:8-11 нче с-ф укытучылары өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 111б.

Максимов  Н.В. Татар теленнән кулланма (синтаксис), 3 кит. / Н.Максимов. – Казан: н.к., 2003. – 95б.

Максимов  Н.В. Татар теленнән тестлар: уку-укыту ярдәмлеге / Н.Максимов. – Казан: Мәгариф, 2002. – 157б.

Максимов  Н.В. Сөйләм калыпларына нигезләнеп, татар теленә өйрәтү технологиясе = Технология обучения татарскому языку на основе моделей речи / Н. В. Максимов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2015. – 255 б.

Максимов  Н.В. Синтаксиста серләр бар: башваткычлар, уеннар, тестлар. Укытучылар өчен ярдәмлек / Н. В. Максимов, З. В. Шәйхразиева. – Казан: Мәгариф, 2010. – 55 б.: рәс.

Максимов  Н.В. Татар теле: рус телендә төп гомуми белем бирү мәкт. 6 нчы с-фы өчен д-лек (татар балалары өчен) / Н. В. Максимов, М. З. Хәмидуллина. – Казан: Мәгариф, 2010. – 191 б.: рәс. б-н.

Максимов  Н.В. Татар теле дәресләре. 5 сыйныф: методик кулланма / Н. В. Максимов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2016. – 126, [2] б.

Максимов  Н.В. Татар теле. 7 сыйныф: татар телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен уку әсбабы / Н. В. Максимов, Г. Ә. Нәбиуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2014. – 158, [1] б.: рәс. б-н.

Максимов Н.В. Гади җөмлә синтаксисы: 7-11 нче с-ф укытучылары өчен методик кул. – Казан: Школа, 2006. – 145б. – Библиогр.:б.143.

Максимов Н.В. Морфология һәм орфография буенча кулланмалар. – Казан: Таң-Заря, 1997. – 64б. – (Обучение.Воспитание.Образование).

Максимов Н.В. Рус мәктәпләрендә татар балаларына ана теле укыту: Укытучылар өчен методик кул.:6 с-ф. – Казан: Мәгариф, 1997. – 95б.

Максимов Н.В. Синтаксистан таблицалар һәм схемалар: укытучылар өчен методик ярдәмлек. – Казан: Школа, 2007. – 88б.

Максимов Н.В. Таблицалар һәм схемалар.Кушма җөмлә синтаксисы: укытучылар өчен методик ярдәмлек. – Казан: Школа, 2004. – 60б.

Максимов Н.В. Татар теле: Рус урта гомуми белем мәкт.6 нчы с-фында укучы татар балалары өчен д-лек. – Казан: Мәгариф, 1999. – 214б.

Максимов Н.В. Татар теленнән дидактик материаллар: татар урта гомуми белем бирү мәкт.8-11 нче с-флары:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 207б.

Максимов Н.В. Татар теленнән дидактик материаллар: Татар урта гомуми белем мәкт.5-7 нче с-флары:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 2000. – 176б.

Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: татар урта гомуми белем бирү мәкт.5-11нче с-флары өчен:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 159б.

Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем мәкт.5-11 нче с-лары өчен:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 1998. – 111б.

Максимов Н.В. Татар теленнән кулланма, Кит.1 нче: Фонетика / РФ мәгариф м-гы;КДТУ,Ике тел.укыту үзәге. – Казан, 2002. – 76б.

Максимов Н.В. Татар теленнән тестлар: уку-укыту ярдәмлеге. – Казан: Мәгариф, 2008. – 207б. – Әд.:б.206.

Максимов Н.В. Татар урта мәктәбендә синтаксик анализ: укытучылар өчен ярдәмлек. – Казан: Школа, 2007. – 34б.

Максимов Н.В. Урта мәктәптә татар теле укыту:Гади җөмлә синтаксисы: 7-11 с-ф укытучылары өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2008. – 111б. – Библиогр.:б.109.

Максимов Н.В. Урта мәктәптә татар теле укыту:Фонетика.Морфология: укытучылар өчен методик кул. – Казан: Мәгариф, 2004. – 159б. – Әд.:б.158.

Максимов Н.В. Әлифба белән ничек эшләргә?: Катнаш мәкт.1 нче кл.эшләүче татар теле укытучылары өчен метод.кулланма / Мәгариф хезмәткәрләренең белемен күтерү ин-ты. – Казан: Таң-Заря, 1997. – 92б.

Максимов  Н.В. Калькирование в татарском языке / Казан.гос.технол.ун-т,Учеб.-метод.центр по обучению на двуязыч.основе. – Казань: Казан.гос.технол.ун-т, 1999. – 166с.

***

Максимов Н.В. Телгә өйрәтү технологиясе: [татар теле] / Н.В. Максимов // Фәнни Татарстан. – 2014. – № 3. – Б. 106-112

Максимов Н.В. Әзер һәм хәзер сүзе: эчтәлек һәм форма: [татар теле] / Н.В. Максимов // Фәнни Татарстан. – 2014. – № 2. – Б.10-16

Максимов Н.  Г.Тукай шигырьләрендәге и хәрефенең укылыш үзенчәлеге // Татар теле лексикологиясе һәм лексикографиясе мәсьәләләре.II чыгарылыш. – 1996. – Б.136-139.

Максимов Н.Керәшен "бетерелергә тиеш"ле халык түгел: [Казан үзәк керәшен мәктәбе оешуга 150 ел] / Н. Максимов // Туганайлар=Родные мои. – 2014. – 27 март (№ 6). – Б.10

Максимов Н. Татар теле дә-фән...: Татар телен шәһәр мәктәпләрендә укыту проблемалары тур.конференция. // Шәһри Казан. – 1996. – 9 февр.

Максимов Н. Татар телендә югары белем бирәбезме?: [вузларда татарча укыту тур.] // Шәһри Казан. – 2003. – 15 нояб.

Максимов Н. Югары уку йортларында татар телендә укыту шартлары: [Казан дәүләт технология ун-ты мисалында] // Фән һәм тел. – 2001. – N 4.-Б.30-31.

Максимов Н. Өтернең дә хикмәте бар: [татар телендәге мәктәп дәреслекләре тур.] / Н. Максимов // Мәдәни җомга. – 2011. – 25 март (№ 12). – Б.16

 

Китаплар – татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә  (Кремль ур.,33; тел.:292-70-35) Kraev.Nbrt@tatar.ru;

газеталар һәм журналлар – вакытлы матбугат бүлегендә сакаланалар: тел.: (843) 292-54-10; (843) 292-80-54. E-Mail: Period.Nbrt@tatar.ru.

Матбугат өчен Версия