Китапханәчедән сора → Эш № 180

Сездә бармы "Бу минем туган жирем" имласы?Мин кем язганын белмим.

Категория: Педагогика Статус: Готов

Ответ

Өч җыентыкта сезне кызыксындырган темага диктанталар таптык.

 

   81.2тат-92;  М17

     1632531-Т - X; 1632532-Т - кх

     Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: татар урта гомуми белем бирү мәкт.5-11нче с-флары өчен:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 159б.. – “Татарстан” (Г.Бәшировтан), “Туган як” (А.Шамовтан), “Туган җир” (М.Мәһдиевтән)

 

81.2тат-92;  Г92

     1648813-Т - кх; 1648814-Т - X; 1648815-Т - нк

     Гыймадиева Н.С. Диктантлар һәм изложениеләр: рус тел.урта гомуми белем бирүче мәкт.5-11нче с-флары өчен. – Казан: Яңалиф, 2006. – 131б..  «Туган җир” (Н.Хисамовтан), “Туган ягым” (Ә.Гаделдән), “Туган ягым” авторсыз.

  

 81.2тат-92;  М17

     1513455-Т - X; 1513848-Т - кх

     Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем мәкт.5-11 нче с-лары өчен:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 1998. – 111б.. – Туган як (А.Шамовтан) “Туган җир” (М.Мәһдиевтан).

 

 Без сезгә  диктантлар кергән китаплар исемлеген җибәрәбез. Бу китапларны сез татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегенә килеп карый аласыз.

  

1.   81.2тат-92;  Б42

     1540583-Т - X; 1540584-Т - кх; 1540585-Т - X; 1540586-Т - X; 1543521-Т - X; 1543522-Т - X; 1543523-Т - кх; 1543524-Т - X; 1543525-Т - нк; 1544892-Т - нк

     1-4 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: Дүртьеллык башл.с-фларда эшләүче укытучыларга ярд-к / Төз.-авт.:М.Х.Хәсәнова,Л.И.Галиева,С.С.Мөхәммәтшина һ.б. – Казан: Мәгариф, 2000. – 160б.. – ISBN 6-7761-0714-8: 18,20

       81.2тат-92  

 

2.   81.2тат-92;  А12

     1674884-Т - X; 1674885-Т - X;  1674886-Т - нк

     Абдрәхимова, Язилә. Харисовна. Татар теленнән диктантлар: дүртьел. башл. татар мәкт. 1 - 4 нче с-флары өчен: укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2009. – 160 б.. – ISBN 978-5-7761-2004-6: 102,00

       81.632.3-9  

 

3.   81.2тат-9;  Б90

     1670383-Т - X; 1670384-Т - кх

     Бәширова, Луиза. Төрле-төрле диктантлар: 1-4 сыйныфлар өчен татар теленнән диктантлар һәм күнегүләр җыентыгы. – Казан: Алма-Лит, 2009. – 143б.. – ISBN 978-5-98245-053-1: 64,00

       81.2тат-9  

 

4.   81.2тат-92;  Г16

     1645001-Т - кх

     Газизова А.Н. Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы: рус тел.сөйләшүче балалар өчен. – Казан: Яңалиф, 2007. – 56б.. – ISBN 978-5-91145-017-5: 42,00

       81.2тат-92  

 

5.   81.2тат-92;  Г92

     1601091-Т - X; 1601092-Т - X; 1601583-Т - X; 1606709-Т - X; 1606710-Т - X; 1606711-Т - X; 1606712-Т - X; 1606713-Т - X; 1606714-Т - кх; 1606715-Т - нк

     Гыймадиева, Наҗия. Контроль диктантлар һәм изложениеләр. – Казан: Яңалиф, 2004. – 92б.. – ISBN 5-94352-006-6: 30,00

       81.2тат-92  

 

6.   81.2тат-92;  Г92

     1648813-Т - кх; 1648814-Т - X; 1648815-Т - нк

     Гыймадиева Н.С. Диктантлар һәм изложениеләр: рус тел.урта гомуми белем бирүче мәкт.5-11нче с-флары өчен. – Казан: Яңалиф, 2006. – 131б.. – ISBN 5-91145-004-6: 42,00

       81.2тат-92  

 

7.   81.2тат-92;  М17

     1513455-Т - X; 1513848-Т - кх

     Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем мәкт.5-11 нче с-лары өчен:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 1998. – 111б.. – ISBN 5-7761-0538-2: 3,20

       81.2тат-92  

 

8.   81.2тат-92;  М17

     1632531-Т - X; 1632532-Т - кх

     Максимов Н.В. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: татар урта гомуми белем бирү мәкт.5-11нче с-флары өчен:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2005. – 159б.. – ISBN 5-7761-1522-1: 55,00

       81.2тат-92  

 

9.   81.2тат-92;  С15

     1597953-Т - X; 1597954-Т - кх

     Садыйкова Д.Р. Татар теленнән диктантлар һәм күнегүләр: Дүртьел.башл.мәкт.1 нче с-фы өчен:Татар һ.рус мәкт.эшләүче өчен методик кул. – Казан: ТаРИХ, 2003. – 111б.. – ISBN 5-94113-030-9: 25,00

       81.2тат-92  

 

10.   81.2тат-92;  Т23

     1641861-Т - X; 1641862-Т - кх

     Татар теленнән диктантлар: дүртьел.башл.татар мәкт.1-4 с-флары өчен:укытучылар өчен кул. – Казан: Мәгариф, 2006. – 159б.. – ISBN 5-7761-0802-0: 56,00

       81.2тат-92  

 

11.   81.2тат-9;  Ф29

     1672035-Т - X; 1672036-Т - X; 1672037-Т - X; 1672038-Т - нк

     Фатыйхова, Равия Нафиковна. Татар теленнән диктантлар,контроль эшләр,тестлар: рус тел.урта гомуми белем бирүче мәкт.5-9 с-флары өчен ярдәмлек. – Казан: Гыйлем, 2009. – 96б.. – ISBN 978-5-9901152-1-3: 40,00

       81.2тат-9  

 

12.   81.2тат-92;  Х82

     70917- - кхнк; 70937- - X; 70938- - X; 70939- - X; 70940- - X; 70941- - X; 70942- - абнк; 70943- - чзнк

     Хәбибуллина З.Н. Диктантлар җыентыгы: Татар мәкт.V-IX,рус мәкт.II-XI с-флары өчен:Укытучылар өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 1993. – 158б.. – ISBN 5-7761-0039-9: 23,00

       81.2тат-922  

 

13.   81.2тат-92;  Х91

     66720- - кхнк

     Хәсәнова М.Х. Диктантлар җыентыгы: I-IV классларда эшләүче укытучылар өчен ярдәмлек. – Казан: Татар.кит.нәшр., 1990. – 176б.. – ISBN 5-298-00315-Х: 0,25

       81.2тат-922  

 

14.   81.2тат-92;  Ш17

     1673774-Т - нк

     Шакирҗанова, Әлфия  Бариевна. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: педучилище, педколледж, югары уку йортларының филол.фак.укытучылары һ. студентлары өчен / ТР Мәгариф һ. ф. м-гы. – Казан: Школа, 2008. – 163 б.. – : 75,00

       81.632.3-9  

 

Матбугат өчен Версия