Китапханәчедән сора → Эш № 173

Ә.Еники әсәрләрендә җөләдән тыш килгән керешмә конструкцияләр
Категория: Тел белеме Статус: Готов

Ответ

Ә.Еники иҗаты турында Сезгә китапханәнең татар ядәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегенә килеп, язучы турында китаплардан һәм картотекадан мәгълүмәт эзли аласыз. Матбугат өчен Версия