Староабдуловская сельская библиотека - филиал № 30

"Аек бул-жэмгыятькэ лаек бул!"

авыл китапханэсендэ Ботендонья аеклык коненэ багышланган  2Аек бул-жэмгыятькэ лаек бул !"исемле китап кургэзмэсе эшли.Биедэ алкогольнен кеше организмына зыяны,аннан котылу юллары турында мэгълуматлар урнаштырылды.