Городская детская библиотека - филиал № 7

Структурасы

Ел саен китапханә: 4 500 укучыга хезмәт күрсәтә.
Китап фонды: 18 904 басма китапны  тәшкил  итә.
 Периодика саны: журналлар - 25; газеталар - 9.
Китап  бирелеше  елга: 103 956 данә.
Килүчеләр саны: 48012 тапкыр.
Уку залында гомуми утыру урыны саны: 30.