”Балалар хокуклары иленә сәяхәт”

Балаларның  хокукларын  яклау  көненә информация көне үтте ”Балалар хокуклары иленә сәяхәт” 

Балалар Конвенция кабул ителгән көн hәм башка законнар белән таныштылар.

Р.Киплингның “Маугли” әкияте аша балаларда хокук төшенчәсен формалаштырдым

күб гаиләле балалар белән.