Порталдан файдаланучылар өчен мәгълүмат

Татарстан Республикасы Милли китапханәсе эшчәнлеге, структурасы, тарихы, яңалыклары турында мәгълүмат китапханәне рәсми сайтында урын алган.