Бетькинская сельская библиотека филиал № 3

«Мин һәм минем хокукларым»

Искәртү урнаштыру:   /   Скачать бу календаре

 

Түгәрәкөстәлартындаәңгәмә. Һәркешенеңдәхокукларыбар, балаларныңдахокукларыбар. Аларныбелергәһәмаларданфайдаланабелергәкирәк. « Миндәхокукымбар". - күзәтүкитапкүргәзмәсе .