Бетькинская сельская библиотека филиал № 3

Алиш Әкиятләре

Искәртү урнаштыру:   /   Скачать бу календаре

 

Китапханәдәбалаларныүрдәкәкиятләрегеройларыныңберсекаршыала, улязучыныңбиографиясеһәмиҗаты, викторина, мультфильмнаркүрсәтү,китапкүргәзмәсенәкүзәтүтурында.сөйли.