Вопрос:

кол гали кыйссаи йосыф поэмасының аудиоязмасын ничек табып була икән

Ответ:

Китапханә фондларында Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” әсәренең аудиоязмасы юк, бәлки теле-радиокомитет фондларында бардыр.