Вопрос:

001 Н26 5770, 5791- нк Насыйри Каюм. Сайланма әсәрләр / К. Насыйри ; СССР Фәннәр Академиясе, Казан Филиалы ; Тел, әдәбият һәм тарих институты; кереш сүз авт. М. Гайнуллин.— Казан : Татгосиздат, 1953.— 417 б. —  Оглавление.

Ә Н26 23633, 23636 -нк Насыйри К. Сайланма әсәрләр.— 2 басма .— Казан : Таткнигоиздат, 1956.— 418 б. : портр., рәс. — Аңлатмалар юл асты искәрмәләрендә .— Библиогр.: б. 409-415 .— Оглавление.

 Ә Н26  40618, 6615-45 Насыйри К. [Сайланма әсәрләр] / К. Насыйри ; кереш сүз язучы Л. Җәләй .— Казан : Татгосиздат, 1945 .— 188 б. : портр. — Библиогр.: б. 167-168 .— Оглавление.

 Ответ:

 Исәнмесез!

ТР Милли китапханәсе фондыннан әдәбият исемлеген тәкъдим итәбез. Китаплар татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә бар:

Китаплар:

1. 82.3тат Т 23 Татар халык иҗаты: мәкальләр һәм әйтемнәр / СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалы, Г. Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институты; төзүч., кереш мәкалә язучы Х. Ш. Мәхмүтов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1987. – 592 б.

2. 82.3тат Т 23  Татар халык иҗаты: мәкальләр һәм әйтемнәр /  Татар халык мәкальләре һәм әйтемнәре / төз. Л. Х. Мөхәммәтҗанова, И. И. Ямалтдинов. - Казан : Татарстан китап нәшрияты, 2020. - 269, [2] б.

3. 82.3тат И 85   Исәнбәт Н. Татар халык мәкальләре : мәкальләр җыелмасы: 3 томда / Нәкый Исәнбәт. – 2-нче басма. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2010

1 том:  "Мәкальләребез турында" дигән фәнни хезмәт һәм аңлатмалар белән. – 2010. – 623 б.

2 том. – 2010. – 749 б.

3 том. – 2010. – 799 б.

 

Мәкаләләр:

1. Каюмова Г.Ф.  Үсемлек образлары кулланылган татар һәм төрек мәкаләләрендә кыйммәтләр чагылышы: [мәкальләр] // Фәнни Татарстан. – 2022. – № 3. – Б. 100-107

2. Минһаҗ Р. Татар халык мәкальләрендә уртаклыкны эзләү: [мәкальләргә анализ] // Туган җир (Родной край). – 2022. – спецвыпуск. – Б. 203 - 206

3. Мәкаль өмәсе: [мәкальләр] / Л. Гатауллина [и др.] // Казан утлары. – 2014. – № 9. – Б.183-185

4. Мәхмүтов Х. Борынгылар әйткән сүзләр: [мәкальләр һәм әйтемнәр тарихыннан] // Мәдәни җомга. – 2022. – 14 гыйнвар (№ 1). – Б. 19

5. Мөгътәсимова Г. Татар халык мәкальләрендә "кеше" концепты // Фәнни язмалар-2004. – 2005. – Б.178-182.

6 Мөгътәсимова Г. Татар халык мәкальләрендәге лексик-фонетик архаизмнар // Югары һәм урта һөнәри уку йортларында татар әдәбиятын укытуның мөһим мәсьәләләре. – 2006. – Б.213-214.

7. Нәбиуллина Г.  Мәкальләрдә катнаш кушма җөмләләр // Фәнни язмалар-2004. – 2005. – Б.188-194.

8. Нәбиуллина Г. Мәкальләрнең синтаксик төзелеше // Фән һәм тел. – 2003. – №1.– Б. 22-27

9. Нәбиуллина Г.Ә. Мәкальләрнең синтаксик үзенчәлекләре // MILLI MӘDӘNIӘT (Татар дәүләт гуманитар ин-ты). – 2002. – № 2. – Б. 91-94

10. Сибгатуллина Ф. Татар әкиятләрендә мәкальләрнең роле // Инсани фәннәр: эзләнү һәм табышлар. – 2004. – Б. 560-564

11. Тимерова Г.Татар мәкальләрендә хезмәтнең чагылышы // Арабистика Евразии. – 2018. – № 3. – Б. 85-91.

12. Федорова Э. Мәкаль-сүзнең җиләге: [татар халык мәкальләрен тикшерү] // Мәд.җомга. – 2004. – 29 окт.(№ 43). – Б.13.